Téma

Anna Stankayová 29.06.2021

Radujme sa z lásky

V marci sa začal osobitný Rok rodiny Amoris Laetitia. Vyhlásil ho pápež František pri príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine a potrvá do júna 2022. Pozreli sme sa na jeho posolstvo i na hodnotu a rast rodiny.
Radujme sa z lásky
Peter Slovák 28.06.2021

Chceme všetko a hneď

Túžba niečo vlastniť je človeku prirodzená. Čo nás však v súčasnosti zaráža, že to často chceme hneď - teraz a tu - pripodobňujúc sa detinskému uvažovaniu i správaniu. Trpí tým nielen duševná harmónia, ale aj vzájomné vzťahy a spolupatričnosť.
Chceme všetko a hneď
Anna Stankayová 22.06.2021

Aj ženatý mních sa môže stať svätým

Politik, básnik, mních, biskup, ale i manžel a svätec v jednej osobe. Taký bol svätý Paulín z Noly, na ktorého spomíname 22. júna. 
Aj ženatý mních sa môže stať svätým
Peter Slovák 21.06.2021

Mlčať je viac ako zlato

Slovenské príslovie mlčať je zlato zdá sa, že v súčasnosti patrí už len do výkladnej skrine slovesnej ľudovej tvorivosti. Osvojiť si ho totiž vôbec nie je „cool“. A predsa mlčanie nám pomáha dotknúť sa vlastnej duše. Francúzsky opát, filozof a mystik Bernard z Clairvaux (1090 – 1153) povzbudzuje: „Z mlčania pochádza všetka sila.“ 
Mlčať je viac ako zlato
Peter Slovák 14.06.2021

Správne si v živote určiť prvenstvá

Že nedostaneme všetko, čo chceme a o čo žiadame či prosíme ľudí, ale i Pána Boha, je vlastne naše veľké šťastie. Aj preto, že by to neslúžilo nášmu dobru. My totiž sami máme problém určiť si v živote priority. A ak si ich aj stanovíme, nezriedka „prestrelíme“. I preto, že nám chýba pokora.
Správne si v živote určiť prvenstvá