Téma

Peter Slovák 30.08.2021

Učme deti skromnosti

Darovať dieťaťu čo najviac príležitostí získať kvalitné vzdelanie a zručnosti je rodičovská výzva opakovane exponujúca v septembri. A tak množstvo krúžkov, ktoré dieťa navštevuje, je isto dobre mienená intervencia, i keď nakoniec to nemusí byť v jeho živote to najdôležitejšie. Niekde medzi povinnosťami a úlohami sa však zabudlo na skromnosť.   
Učme deti skromnosti
Ján Lauko 27.08.2021

Pápeža Františka majú radi aj v iných cirkvách

Pápež František sa podobne ako jeho predchodcovia snaží hľadať cestu jednoty s ostatnými kresťanskými cirkvami. Svojou otvorenosťou a láskou si získal srdcia ľudí aj mimo Katolíckej cirkvi. Jeho ekumenické úsilie však možno vnímať nielen v snahe o dialóg, ale tiež v tom, ako na cestu jednoty pozýva i svojich veriacich.
Pápeža Františka majú radi aj v iných cirkvách
Peter Slovák 26.08.2021

Zodpovednosť pred Bohom mu nedovolila mlčať

Lekár, politický väzeň a najmä trpiteľ za vieru Vladimír Stercula by sa 5. septembra dožil okrúhlych sto rokov. Katolícke noviny s láskavým dovolením jeho dcéry Bernadety Ambrózovej (56) nahliadli do biografie jej otca, ktorý sa stal príkladom evanjeliom inšpirovanej statočnosti a obetavosti.
Zodpovednosť pred Bohom mu nedovolila mlčať
Anna Stankayová 24.08.2021

Svätý Bartolomej evanjelizoval Indiu i Arménsko

O svätom Bartolomejovi možno s istotou povedať, že žil v prvej polovici 1. storočia a patril medzi Ježišových dvanástich apoštolov. K Ježišovi ho pritiahol apoštol Filip. V Písme ho nájdeme i pod menom Natanael. 
Svätý Bartolomej evanjelizoval Indiu i Arménsko
Peter Slovák 23.08.2021

Boh nám daroval žiť v tejto chvíli

Za regresívny fenomém ukotvený v narcistickom nazeraní človeka na život i ľudí okolo seba môžeme označiť vzťahovačnosť. Vzťahovačných ľudí niečo vnútri trápi, majú obavy, a hoci si to nevedia priznať, upodozrievanie iných im dáva akýsi falošný pocit spokojnosti.    
Boh nám daroval žiť v tejto chvíli