Téma

Peter Seewald 23.05.2023

Benedikt XVI.: Kríza v Cirkvi je trvalá

Pápež Benedikt XVI. sa chápal ako pontifex medzi dvoma epochami. „Ako posledný starej a prvý novej epochy, ktorá práve energicky otriasa zemeguľou,“ prihovoril sa v Bratislave nemecký novinár a spisovateľ Peter Seewald. Jeho prednášku prinášame v plnom znení.
Benedikt XVI.: Kríza v Cirkvi je trvalá
Miroslava Gromanová 16.05.2023

Overovať informácie a byť v strehu

Byť v obraze o tom, čo sa doma a vo svete deje, je dôležité. Podstatné však je, či sú informácie, ktoré prijímame, pravdivé a či im môžeme veriť. Na túto tému sa s nami porozprávali odborníci Ján Višňovský a Terézia Rončáková.
Overovať informácie a byť v strehu
Anna Stankayová 10.05.2023

Mária nám ukazuje správny smer

Už Ježiš na kríži nám Máriu zveril za matku. Má však mariánska úcta význam aj pre dnešných ľudí? A neodsúva Boha na druhú koľaj?

Mária nám ukazuje správny smer
Katolícke noviny 04.05.2023

Telo svätého Floriána strážil orol

Altruista. Týmto jedným slovom by sme mohli opísať svätého Floriána. Mal nezlomný charakter a odvahy na rozdávanie.

Telo svätého Floriána strážil orol
Miroslava Gromanová 03.05.2023

Kňazi slúžia aj v nebezpečenstve

Duchovnú službu a starostlivosť potrebujú aj tí, čo nás strážia a chránia – príslušníci Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Od roku 2003 im ju poskytuje Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Viac nám o ňom povedal PETER NIŽNÍK (49), biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Kňazi slúžia aj v nebezpečenstve