Téma

Anna Stankayová 07.01.2020

(Nielen) Traja králi putovali ulicami Bratislavy

Šiesteho januára si na slávnosť Zjavenia Pána pripomíname udalosti spred vyše 2 000 rokov. K symbolickému putovaniu troch kráľov sa v tento deň mohli po druhý raz pripojiť aj Bratislavčania. 
(Nielen) Traja králi putovali ulicami Bratislavy
Ľudovít Malík 03.01.2020

Udalosti v Cirkvi vo svete a na Slovensku v roku 2019

Katolícka cirkev v roku 2019 si pripomenula 50. výročie kňazskej vysviacky Svätého Otca Františka, prežívala Synodu biskupov o Amazónii, Katolícke noviny si pripomenuli 170. výročie svojho založenia a uplynulo 400 rokov od mučeníckej smrti košických mučeníkov.
Udalosti v Cirkvi vo svete a na Slovensku v roku 2019
Peter Slovák 02.01.2020

Dotykom hľadajú informácie

Svetový deň Braillovho písma si pripomíname 4. januára. Je príležitosťou nazrieť do tajomstiev hmatového zmyslu, ktorý nevidiacim nahrádza zrak. Braillovo písmo má pre nich zásadný význam. 

Dotykom hľadajú informácie
Anna Stankayová 31.12.2019

Oslavujú Boha piesňou

Hoci ich často nevidíme, o to lepšie ich počujeme – najmä počas väčších slávností či sviatkov. Zbory, ktoré nás sprevádzajú počas svätých omší. Nielen o obľúbených vianočných skladbách nám porozprával Ján Miškovič a Ján Gottweis z Katedrálneho zboru sv. Martina v Bratislave a Viliam Gurbaľ zo Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 
Oslavujú Boha piesňou
Andrej Botek 30.12.2019

Pripomenuli sme si tri cyrilo-metodské výročia

Prvopočiatky nášho kresťanského i kultúrneho života sú neodmysliteľne spojené s misiou svätých solúnskych bratov Konštantína Cyrila a Metoda a s Veľkou Moravou. Rok 2019 bol na takéto okrúhle výročia pomerne bohatý. 

Pripomenuli sme si tri cyrilo-metodské výročia