Téma

Ľudovít Malík 29.10.2019

Smrť je fakt, na ktorý sa dá pripraviť

Liturgická spomienka na všetkých verných zosnulých je každoročne príležitosťou navštíviť miesto posledného odpočinku známych či neznámych ľudí a pomodliť sa za ich duše. Je to aj príležitosť na zamyslenie sa nad faktom smrti a umierania. O tejto téme sme sa zhovárali so psychologičkou Máriou Hatokovou.
Smrť je fakt, na ktorý sa dá pripraviť
Anna Stankayová 29.10.2019

Dušičkové obdobie patrí aj spomienke na obete hôr

Prinášajú úľavu na duši, krásne výhľady, čerstvý vzduch i dávku sebazaprenia. Mnohých však pripravia o to najcennejšie – život. Aj také vedia byť hory. Krásne, no zároveň zradné. 
Dušičkové obdobie patrí aj spomienke na obete hôr
Peter Slovák 28.10.2019

Dostali sme dar morálnej autonómie

Otázka vývinu mravnosti je úzko prepojená s formovaním ľudského charakteru. Relatívne stále vlastnosti človeka, prejavujúce sa v jeho typickom správaní a konaní, sú upevňované práve v predškolskom veku. Dieťa si začína uvedomovať, že z pohľadu vôle a vlastného rozhodnutia môže byť za akejkoľvek situácie slobodné, i keď na začiatku potrebuje afirmáciu – uistenie rodiča. 
Dostali sme dar morálnej autonómie
Ján Lauko 23.10.2019

Sú ich bútľavou vŕbou

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa už 20 rokov venuje službe pacientom na onkologických oddeleniach. Dobrovoľníci sa im svojou prítomnosťou snažia pomôcť aspoň na chvíľu zabudnúť na miesto, kde sa práve nachádzajú.
Sú ich bútľavou vŕbou
Zuzana Čaučíková 23.10.2019

Hroby v Liptovských Sliačoch boli v minulosti jedinečne vyzdobené

O Liptovských Sliačoch je známe, že je to obec s bohatou folklórnou tradíciou. Málokto však vie o jednej zaujímavosti, ktorá súvisí s prejavmi úcty k zomrelým. Pri výskumoch na Liptove sa zistilo, že práve v Liptovských Sliačoch bol spôsob úpravy hrobov taký originálny, že na Slovensku nevieme nájsť adekvátnu obdobu. Ako sa píše v jednom zo zborníkov Slovenského národného múzea, s výzdobou ručne zhotovovaných vencov a kvetov sa stretávame aj v iných obciach dolného Liptova (napríklad Valaská Dubová, Komjatná), ale i v iných oblastiach Slovenska. Nemožno však hovoriť o takom vyhranenom štýle výzdoby ako v Liptovských Sliačoch, ktoré sú jedným z miest prvotného slovanského osídlenia Liptova.
Hroby v Liptovských Sliačoch boli v minulosti jedinečne vyzdobené