Téma

Peter Slovák 15.02.2021

Život môže zmeniť cestu, nie však smer a cieľ

Vytrvalosť je duševná veličina - sila, ktorá si na svojich krídlach nesie usilovnosť a pracovitosť. Každý individuálne od seba očakávame najmä vytrvalosť v zachovaní cieľov, ktoré sme si určili. Kresťanovi navyše pomáha spolupráca s Božou milosťou. 
Život môže zmeniť cestu, nie však smer a cieľ
Alžbeta Šutková 12.02.2021

Často vidia zmierenie až na smrteľnej posteli

„Denne sa modlím, aby som svojimi rukami ošetrovala rany chorých a v nich videla Ježiša,“ hovorí Rafaela  Hančikovská, ktorá je sestrou rehoľnou i zdravotnou. Patrí k zasväteným osobám, ktoré v rámci Spišskej katolíckej charity slúžia priamo medzi núdznymi.
Často vidia zmierenie až na smrteľnej posteli
Anna Stankayová 10.02.2021

Nitra zažila pred sto rokmi veľkú slávnosť

Trinásteho februára 1921 sa pozornosť katolíckeho ľudu upriamovala na Nitru. Práve tam prijali biskupskú vysviacku prví traja slovenskí biskupi. Pri tejto príležitosti vám v krátkosti predstavíme najstaršiu diecézu nielen Slovenska, ale i celej strednej a východnej Európy. Na jej čelo sa pred sto rokmi postavil biskup Karol Kmeťko. Nitriansku diecézu priblížil farár farnosti Nemčiňany Jaroslav Ondráš.
Nitra zažila pred sto rokmi veľkú slávnosť
Anna Stankayová 09.02.2021

Čo má sv. Apolónia spoločné so zubami?

Mučenie a prenasledovanie kresťanov neobišlo okrem Ríma ani Alexandriu. Práve odtiaľ pochádza svätica Apolónia, na ktorú spomíname 9. februára. Pamätať by sme na ňu mali aj pri problémoch so zubami. 
Čo má sv. Apolónia spoločné so zubami?
Peter Slovák 08.02.2021

Vyššie EQ patrí do našej výbavy

Emočná inteligencia (EQ) sa v určitých životných situáciách ukazuje oveľa dôležitejšia ako nadrozmerný sumár vedomostí. Schopnosť rozlíšiť, čo ešte povedať a čo je za čiarou, býva jej reálnym testom. 
Vyššie EQ patrí do našej výbavy