Vnímate členstvo Slovenska v Európskej únii pozitívne?

Katolícke noviny 24.05.2024
Vnímate členstvo Slovenska v Európskej únii pozitívne?

Snímky: archív KN, Maruška Jeňová, Jozef Polc


DOROTA SADOVSKÁ,
výtvarníčka


Jednoznačne. Máme takú divnú národnú vlastnosť – neberieme do úvahy 80 percent a viac toho dobrého, ale upriamime pozornosť na niekoľko percent, s ktorými nesúhlasíme. Natoľko ich zvýznamníme, až nám uniká prevaha toho jednoznačne pozitívneho. Vidieť celostne a v kontexte nás učí umenie a humanitné vedy. Bez nich nie sme vzdelaní ani kultúrne vyspelí.


JOZEF KOZÁK,
kňaz Košickej arcidiecézy

Vo všeobecnosti áno. Lebo sú oblasti, ktorým sa teším a vítam ich – prinášajú rozvoj, spoluprácu a otvárajú možnosti. No jedným dychom musím dodať, že sú aj témy, ktoré ma z prostredia EÚ znepokojujú a nepovažujem ich za prínosné.

 


FRANTIŠKA ČAČKOVÁ,
sestra Kongregácie školských sestier svätého Františka

Určite! Čítala som knihu, ktorej názov to úplne vystihuje: Together is better (Spolu je lepšie). Slovensko má svoje miesto v EÚ. Vieme pridať ruku k dielu na budovaní Európy a pripomínať kresťanské korene tohto zoskupenia. Ale, samozrejme, záleží na tom, kto nás tam bude reprezentovať, nech si nerobíme hanbu.

 


JOZEF MASARIK,
prorektor Univerzity Komenského pre vedu a doktorandské štúdium

Členstvo Slovenska v EÚ vnímam jednoznačne pozitívne – aj napriek tomu, že Únia trpí mnohými problémami a v súčasnosti to už nie je tá EÚ, o ktorej sme snívali a do ktorej sme vstupovali. Únia sa musí reformovať tak, aby neklesal jej podiel na svetovej ekonomike, aby európske vedenie nebolo odtrhnuté od reality a aby ju svet bral vážne. K tomu treba, aby sa v EÚ rozhodovalo na základe zdravého rozumu a s cieľom konania dobra.