O dary Ducha sa máme podeliť

Duch Svätý v nás prebýva ako v chráme (1 Kor 3, 16), dosvedčuje, že sme Božie deti (Rim 8, 16), obnovuje v nás Boží obraz a pripomína nám všetko, čo povedal Ježiš (Jn 16, 13), vysvetľuje rímskokatolícky kňaz Ondrej Chrvala.
Monika Takáčová 17.05.2024
O dary Ducha sa máme podeliť

Potrebujeme načúvať Duchu Svätému a rozoznávať jeho jemné pozvania. Ilustračná snímka: www.unsplash.com

Duch Svätý nám tiež udeľuje svoje dary – v Knihe proroka Izaiáša (11, 2 – 3) sa spomína sedem darov Ducha Svätého, v Novom zákone svätý Pavol spomína i ďalšie a nazýva ich charizmy (1 Kor 12, 1 – 11; Rim 12, 6 – 8).

„Charizma, v preklade zadarmo daný dar, nie je niečo, čo si môžeme nárokovať ako ‚výplatu‘ za službu Bohu. Je to slobodný dar Ducha Svätého pre nás,“ upozorňuje ďalej duchovný správca farnosti Abrahám.

TRI CIELE DAROV DUCHA

Prvým cieľom duchovných darov je budovanie vzťahu s Darcom, ktorý nám ich dáva. Druhým cieľom je naše posväcovanie, pretože rozvíjaním vzťahu k Bohu rastieme vo svätosti. Na toto slúži najmä spomínaných sedem darov Ducha Svätého.

A je tu aj tretí cieľ: duchovné dary dostávame nielen pre seba, ale aj na budovanie spoločenstva Cirkvi. Dostávame ich, aby sme sa o ne delili – aby boli druhí posväcovaní cez dar, ktorý Duch Svätý dáva mne, a ja aby som bol posväcovaný vďaka darom druhých.

Novozákonné charizmatické dary sú teda okrem osobného posväcovania určené najmä na službu. „Tieto dary nám pripomínajú, že na ceste k svätosti si nikto z nás nevystačí sám, ale potrebujeme spoločenstvo Cirkvi,“ dodáva Chrvala.

SLÚŽIŤ SI DARMI NAVZÁJOM

Ak prirovnáme duchovný dar k hudobnému talentu, rozoznáme, či ho máme, len tým, že ho skúsime používať. Ak si však nikdy nesadneme za klavír, môžeme mať dar pre hudbu, ale zostane neaktívny.

Podobne pri daroch Ducha Svätého potrebujeme uveriť, že cez nás chce Boh slúžiť druhým a tým nás posväcovať. Ďalším krokom je tými darmi slúžiť – modliť sa za druhých, no predovšetkým byť v spojení s Duchom, načúvať mu a rozoznávať jeho jemné pozvania v našom vnútri.

„Samozrejme, na skutočnú verejnú službu duchovnými darmi je potrebné byť podriadený autorite Cirkvi, nemôžeme ju vykonávať len tak, sami od seba. V tomto je už zodpovednosť duchovných pastierov, aby duchovné dary poznali, neuhášali, ale všetko skúmali, a čo je dobré, toho sa držali“ (1 Sol 5, 19 – 21).

POUŽÍVANIE DAROV DUCHA

Dary Ducha teda nie sú len vlastníctvom jednotlivca a nemajú slúžiť len jemu. Používanie duchovných darov podľa Ondreja Chrvalu preto úzko súvisí s naším vzťahom k Bohu. Ak je pevný, dokážeme vnímať pozvania od Pána a slúžiť druhým. Ak slabne alebo ak sa snažíme používať duchovné dary na svoje obohatenie či slávu, stávame sa cvendžiacim kovom a zuniacim cimbalom (1 Kor 13, 1).

„Vydávame prázdny zvuk – navonok síce konáme nejakú aktivitu, ale nie je v nej sila Božieho Ducha a neprivádza nás do vzťahu s Bohom. Aj tu teda platí známe pravidlo: každá služba sa začína na kolenách v skrytosti môjho vzťahu s Bohom. A jej výsledok spoznáme podľa ovocia: či buduje lásku k Bohu a k blížnym.“

Potrebujeme múdrosť Ducha

Vždy, keď počujem čítať zoznam chariziem z  Pavlových listov, uvažujem nad pestrosťou a bohatstvom prvotnej Cirkvi. Zdá sa, že svätý Pavol ani nemal v úmysle vymenovať konečný zoznam darov Ducha Svätého a fascinuje ma, že zostal otvorený, lebo Duch veje, kam chce, a vždy má odpoveď na výzvy doby, v ktorej žijeme. Či už to bolo kruté prenasledovanie, herézy, zbohatnutie Cirkvi, oslava rozumu, umelá inteligencia...

Preto je dobrodružstvo pozorovať pohyb Ducha v životoch svätých – tých, ktorí sú už v nebi, ale aj tých tichých medzi nami. Dary ako pohostinnosť, štedrosť, schopnosť načúvať, srdce sluhu, dar byť blízko človeku – to sú nenápadné dary, ktoré v nás zanechávajú vôňu neba a zvláštny dotyk v srdci, ktorý hovorí, že Boh žije.

S radosťou pozorujem rastúci hlad po Duchu Svätom, najmä medzi mladými. Zodpovednosťou nás starších je neuhášať dary Ducha, ale rozoznávať. Tak ako sv. Pavol odkazoval mladému Timotejovi: „Roznecuj (rozdúchavaj) v sebe dar Boží.“ No aj tak si myslím, že túžby po vanutí Ducha stále nie je dosť – nemôže to predsa byť len záležitosťou „špeciálnej spirituality“.

Pretože dnes veľmi potrebujeme múdrosť Ducha, aby sme vedeli rozoznať znamenia času a rozlišovať duchov; aby sme mali dar odvahy kráčať za Bohom, tam, kam nás povedie; dar otcov, ktorí poznajú Ducha dôverne, a dar zapálených mladých, ktorí budú ochotní sedieť pri nohách otcov a matiek viery a načúvať.

Dar viery, ako svetla, ktoré osvecuje každú temnotu, ako ohňa, ktorého plameň nehasne.

BOHUMÍR ŽIVČÁK, JEDEN Z LÍDROV RIEKY ŽIVOTA