Téma

Martina Halúsková 02.02.2024

Povolanie patriť Bohu

Predstavy o zasvätenom živote sú rôzne, nielen medzi neveriacimi, ale aj medzi kresťanmi. Vo všeobecnosti sa však úplné uzatváranie pred svetom medzi múrmi kláštora mení na otvorenejšie pôsobenie zasvätených v sekularizovanom svete.
Povolanie patriť Bohu
Miroslava Gromanová 02.02.2024

Na duchovné povolanie treba aj odvahu

Za posledné desaťročia je nových duchovných povolaní čoraz menej. „Situácia je v súčasnosti iná ako pred tridsiatimi rokmi. Treba však povedať, že to boli ročníky, keď sa rodilo aj viac detí,“ hovorí Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.
Na duchovné povolanie treba aj odvahu
Marián Špacai 26.01.2024

Slovo ohlásilo pravdu o Otcovi

„Môžeme smelo povedať, že slovo nemá len ľudský charakter, ale aj božský pôvod. Má silu a moc tvorenia i rúcania,“ hovorí biblický teológ Branislav Kľuska.
Slovo ohlásilo pravdu o Otcovi
Dagmar Kráľová 20.01.2024

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

Oddávna sa v Cirkvi slávi sviatok Božieho tela a vo Štvrtok Svätého týždňa ustanovenie Eucharistie. Na sviatok Slova sme si však museli počkať. Práve Božie slovo je pritom prameňom sviatostí, stojí na ňom celá naša viera, a predsa pre katolíkov akoby zostávalo v úzadí.
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
Barbora Kullačová 19.01.2024

Aby boli jedno, aby svet uveril

Ekumenizmus sa pre kresťanov začína obnovou srdca, ochotou robiť pokánie a obrátiť sa. Dôležité je vzájomne uznávať duchovné dary rôznych kresťanských tradícií, učiť sa jedni od druhých a nechať sa obdarovať.
Aby boli jedno, aby svet uveril