Téma

Peter Slovák 11.05.2020

Ak chýba intímnosť

Kde absentuje hĺbka vzťahu, nemôže byť reč o intímnosti. A to neplatí len v manželstve. Hoci profánnym spôsobom sme si ju výlučne spojili s ľudskou sexualitou. To je však len nepatrná čiastka oveľa hlbšieho významu. Intímnosť sa totiž najmä odzrkadľuje v medziľudskom spolužití. A, žiaľ, v súčasnosti sa nemáme čím chváliť.
Ak chýba intímnosť
Anna Stankayová 08.05.2020

Novodobí rytieri nevymreli

Na Slovensku pôsobia s prestávkami viac ako sto rokov a ich služba je najmä o pomoci, ktorá nepodlieha moderným trendom. V čase pandémie šijú rúška či roznášajú nákupy slabším. Nemusia, chcú. Snažia sa zanechať tento svet lepším, ako ho našli.
Novodobí rytieri nevymreli
Ľudovít Malík 07.05.2020

Pápež, kňaz a laik, ktorí vynikajú v skúškach

Prežívame celosvetovú pandémiu koronavírusu. Vďaka nej sa mení svet okolo nás, menia sa zvyky, spôsob práce i komunikácie. Jediná vec, ktorá ostáva a vďaka pandémii by sa mala aj prehĺbiť, je naša osobná viera v Boha.
Pápež, kňaz a laik, ktorí vynikajú v skúškach
Anna Stankayová 05.05.2020

Pandémia spojila rodiny

Raňajky, práca, škola, krúžky, úlohy a večera. Asi tak vyzeral bežný deň väčšiny rodín a onedlho bude vyzerať znova. Komunikácia s členmi domácnosti sa obmedzuje na povinnosti a príkazy, na príjemné spoločné chvíle či rozhovory veľa času nezostáva. O rodine v súčasnom svete sme sa porozprávali s psychológmi – sestrou Dáriou Miezgovou (64) z Komunity blahoslavenstiev a saleziánskym kňazom Cyrilom Slížom SDB (50). 
Pandémia spojila rodiny
Peter Slovák 04.05.2020

Kdesi sa nám vytratila

Ľudia sa často na úrovni sociálnej interakcie voči druhému prezentujú dvomi protirečivými akcentmi. Buď bez akéhokoľvek ohľadu vykričia vlastnosti, obmedzenia a zlyhania človeka, alebo zámerne prehliadajú a prikrývajú negatívne stimuly, ktoré v nich vyvoláva konanie druhého. Z pohľadu konštruktívneho konania ani jeden nemôžeme označiť za ideálny. Niekde uprostred medzi tými pólmi by sme mohli nájsť taktnosť.  
    

 

Kdesi sa nám vytratila