Téma

Marián Špacai 19.01.2024

Spoločné ohlasovanie je požehnané

Biskupom dvoch cirkví, ktoré sú súčasťou Ekumenickej rady cirkví na Slovensku, a zástupcovi židovských náboženských obcí sme položili dve otázky: 1. Ako hodnotíte spoluprácu s Rímskokatolíckou cirkvou? 2. Ako vnímate ekumenické hnutie na Slovensku?
Spoločné ohlasovanie je požehnané
Monika Šimoničová 12.01.2024

Salezián nikdy nenarieka

Saleziánska rodina na Slovensku oslavuje tento rok storočnicu. „Začiatok saleziánskeho diela sa datuje od 8. septembra 1924. V ten deň prišli na Slovensko prví dvaja kňazi, Slováci, ktorí sa stali saleziánmi v Taliansku,“ vovádza do témy don Pavol Grach, SDB.
Salezián nikdy nenarieka
Barbora Kullačová 12.01.2024

Budovať Božie kráľovstvo tam, kde som

Bol presvedčený, že komunizmus nebude trvať dlho a že bohoslovci, ktorých prevedie cez hranice, sa raz vrátia pripravení budovať vlasť i Cirkev. Salezián Titus Zeman obetoval tomuto presvedčeniu svoj život.
Budovať Božie kráľovstvo tam, kde som
Marián Špacai 05.01.2024

Požehnanú vodu používajme s úctou

V období sviatku Zjavenia Pána sa v našich končinách tradične požehnávajú príbytky. Trojkráľovú vodu si veriaci z chrámov odnášajú aj domov. „Uchovávať ju treba starostlivo,“ vraví liturgista Peter Staroštík.
Požehnanú vodu používajme s úctou
Lívia Dvorská 03.01.2024

Častejšie sa pozerajme druhým do očí

Pri príležitosti Nového roka sme oslovili viaceré osobnosti z cirkevného, kultúrneho i spoločenského života na Slovensku a položili sme im otázku: Čo by ste priali Slovensku a Cirkvi do roku 2024?
Častejšie sa pozerajme druhým do očí