Myslíte si, že na živote kresťanov na Slovensku vidno ich radosť z viery?

Katolícke noviny 16.04.2024
Myslíte si, že na živote kresťanov na Slovensku vidno ich radosť z viery?

JURAJ TÓTH,
astronóm


Snímka: archív KN

Často tú skutočnú radosť nevidno. Mnohí kresťania sú krásni ľudia, ale „preťažení“, hoci nič nerobia alebo robia zbytočne veľa. Chýba nám prirodzená ľudská a duchovná rovnováha, to je jedna vec. Ale potrebujeme ísť aj na hlbinu, dať sa premeniť tým, ktorý premieňa. A to je vlastne jednoduché. Potom môže prísť aj viditeľná radosť.

ĽUDOVÍT MALÍK,
redaktor Rádia Lumen


Snímka: archív KN

Otázka je, čo je to radosť z viery. Môže sa totiž prejavovať rozličnými spôsobmi a môže sa očakávaným prejavom radosti aj vymykať. Moja osobná skúsenosť zo spoločenských bublín, v ktorých sa pohybujem, je, že viera sa prežíva hlboko osobne a v radosti. Myslím, že na živote tých ľudí to aj vidieť.

HERMANA MATLÁKOVÁ,
sestra Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok


Snímka: archív KN

Na Slovensku je málo malých spoločenstiev, ktoré by spoločne prežívali vieru. A osamotené prežívanie viery neprináša radosť. Niekedy to v našich kostoloch naozaj vyzerá tak, že na víťazstvo Ježiša ešte len čakáme. Po Veľkej noci rýchlo upadne radosť zo slávnostného aleluja a prichádzajú bežné dni, ktorých sa to, čo sme počas sviatkov prežili v kostole, akoby ani netýkalo.

MARTIN KELLENBERGER,
akademický maliar


Snímka: archív KN

Radosť je fenomén, avšak radosť z viery je dar. Prejavuje sa najrôznejšími spôsobmi, nevidíme ju len vtedy, keď sa človek usmieva. Často to býva aj vnútorný pocit šťastia, lásky, nádeje alebo pocit radosti z rodiny, priateľstva a dobre vykonanej práce.