Máte skúsenosť s uzdravením na príhovor svätého?

Katolícke noviny 06.06.2024
Máte skúsenosť s uzdravením na príhovor svätého?


MARIÁN BUBLINEC,
farár farnosti Krupina

Vždy som túžil zažiť aspoň jeden zázrak na orodovanie niektorého svätého a myslím, že Pán mi ho dal. Uzdravenie z rakoviny - ten človek stále chodí po svete a verím, že je to na príhovor svätého Jána Pavla II. Je to povzbudenie, pretože mnohé modlitby akoby neboli vyslyšané. Táto bola a to tiež posilňuje moju vieru.  


JURAJ BARÁT,
riaditeľ Diecéznej charity Nitra

Nie, nespomínam si. Za chorých a za uzdravenie sa zvyčajne modlím k Bohu Otcovi, respektíve k Pánu Ježišovi. Osobne potrebujem najmä príhovor svätého Antona. Nie pre fyzické uzdravenie, ale pokoj duše, keď je niečo, čo neviem nájsť, hoci som všetko prehľadal už stokrát.


MONIKA HRICÁKOVÁ,
riaditeľka Domu Quo vadis

Nemám takúto skúsenosť. Ale, samozrejme, k svätým sa modlím. Skôr však tak, aby ma sprevádzali v živote, rôznych obdobiach. Počas štúdia to bol svätý Ján Pavol II. alebo pri riadení Domu Quo vadis svätá Terezka z Lisieux.


ĽUBOMÍR VALIENT,
správca facebookového profilu Saletíni Rozkvet

Osobnú skúsenosť nemám, ale stretol som sa s viacerými vyjadreniami od ľudí z môjho okolia, ktorí vďaka svojej dôvere a predovšetkým úprimnej viere dosiahli na orodovanie svätca uzdravenie. Aktuálne vnímam najmä rozšírenú úctu k svätému Šarbelovi a jeho „odpovede“ na konkrétne prosby.