Anna Stankayová 24.08.2022

Z lásky a pre spoločné dobro

Hoci zomrel pred takmer 1 600 rokmi, dodnes je uznávaným filozofom a teológom. Dvadsiateho ôsmeho augusta si pripomíname veľkého učiteľa Cirkvi, svätého Augustína.
Z lásky a pre spoločné dobro
Peter Slovák 21.08.2022

Pražské Jezuliatko je symbolom Božej blízkosti

Plastika Pražského Jezuliatka má viac ako 400 rokov. Pre veriacich z celého sveta je socha Dieťaťa Ježiša aj počas leta duchovne významnou pripomienkou Božieho vtelenia, detstva, človečenstva a zároveň božskej dôstojnosti Krista, ktorý je prítomný medzi nami.
Pražské Jezuliatko je symbolom Božej blízkosti
Katolícke noviny 20.08.2022

Za dejinami Spolku svätého Vojtecha

Spolok svätého Vojtecha sa nezanedbateľne zapísal do dejín Slovenska. V rámci viac ako 150-ročnej histórie prešiel svojím vlastným neobyčajným príbehom, ktorý už zaujal viacero autorov, ktorí sa ho pokúsili zmapovať. Priblížime si tie najvýznamnejšie diela a ich tvorcov, ktorí čiastočne alebo komplexnejšie dokumentovali osudy Spolku.

Za dejinami Spolku svätého Vojtecha
Peter Slovák 18.08.2022

Vyšehradskú Madonu pútnici prosili o dážď

Počas niekoľkých storočí prichádzali ľudia na Vyšehrad, aby pokľakli pred obraz Panny Márie a modlili sa za dážď. Zdá sa, že v súčasnosti sa táto duchovná výzva stáva znovu veľmi aktuálnou.
Vyšehradskú Madonu pútnici prosili o dážď
Katolícke noviny 18.08.2022

Slúžil siedmim pápežom

„Najviac rokov života som strávil v Ríme, v službe nástupcom sv. Petra,“ povedal kardinál Tomko. „Rím sa mi stal domovom od 24. novembra 1945.“ Prežil tam takmer 77 rokov; popolec udeľoval trom pápežom a znak popola od nich aj prijal.
Slúžil siedmim pápežom