Ľudovít Malík 13.12.2019

Televízny evanjelizátor, ktorý miloval hľadanie pravdy

Dňa 9. decembra uplynulo 40 rokov od smrti mediálne známeho arcibiskupa Fultona Johna Sheena. Jeho blahorečenie sa malo konať už o pár dní, 21. decembra, ale Svätá stolica nateraz slávnosť odložila na žiadosť niekoľkých amerických biskupov. Katolícke noviny sa ale napriek tomu bližšie pozreli na tohto priekopníka mediálnej evanjelizácie o ktorom sme sa rozprávali s katolíckym kňazom Róbertom Lapkom.
Televízny evanjelizátor, ktorý miloval hľadanie pravdy
Anna Stankayová 10.12.2019

Radujme sa (a nielen v nedeľu)

Úvodný spev Tretej adventnej nedele nám hovorí, aby sme sa ustavične radovali v Pánovi. Aj preto je Tretia adventná nedeľa Nedeľou radosti. Môžeme sa však radovať aj v neľahkých časoch, v materiálnej či duchovnej prázdnote?

Radujme sa (a nielen v nedeľu)
Peter Slovák 09.12.2019

Senium si vyžaduje rešpekt

Obdobie života, ktoré označujeme v zmysle fyziologického starnutia pojmom senium – staroba, si vyžaduje úctu a vážnosť nielen u mladšej generácie, ale aj zo strany skôr narodených voči sebe samým. 
Senium si vyžaduje rešpekt
Peter Paľonder 06.12.2019

Aké úlohy majú starí rodičia v súčasnej rodine

Výchova detí je úlohou rodičov, no pomoc starých rodičov a ich účasť na každodenných povinnostiach detí je vždy veľmi vítaná.
 
Aké úlohy majú starí rodičia v súčasnej rodine
Ján Kundrík 05.12.2019

Sväté omše v reči ľudu slávime 50 rokov

Tento rok si pripomíname historický moment. Svätá omša sa pred polstoročnicou začala na Slovensku sláviť podľa želania Druhého vatikánskeho koncilu v obnovenej a jednotnej forme. Božie slovo, modlitby, spevy kňaza a ľudu zazneli v slovenskom jazyku. 
Sväté omše v reči ľudu slávime 50 rokov