Lívia Dvorská 26.04.2024

Ako pristupovať k svätému prijímaniu

Eucharistia ako najsvätejšia zo všetkých sviatostí obsahuje nielen Božiu milosť, ale aj samotného Krista, nášho veľkonočného Baránka.
Ako pristupovať k svätému prijímaniu
Lívia Dvorská 26.04.2024

K Oltárnej sviatosti vedú rôzne cesty

Niektorí z nás prijali prvé sväté prijímanie do čistého detského srdca, iných si Ježiš pritiahol neskôr. Na ceste k stretnutiu s ním museli urobiť zásadné rozhodnutie, veľa pochopiť a vytrvať.
K Oltárnej sviatosti vedú rôzne cesty
Mali ste niekedy pochybnosť o prítomnosti Ježiša v eucharistii?
Lívia Dvorská 19.04.2024

Pravú radosť dáva Božie vyvolenie

Slovo evanjelium znamená radostnú zvesť. Od mnohých ľudí však počúvame, že kresťanstvo je smutné, obmedzujúce náboženstvo. Aby sa radosť viac odrážala na našich tvárach a v našich životoch, mali by sme ju prehlbovať.
Pravú radosť dáva Božie vyvolenie
Marián Špacai 19.04.2024

Radosť sa nediktuje, ale pestuje

V Novom zákone je 133-krát spomenutá radosť. „K jej rozdávaniu sme pozvaní všetci,“ povzbudzuje rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Radosť sa nediktuje, ale pestuje