Peter Slovák 13.07.2021

Ideálne leto je tam, kde je dobre rodine

Čas leta prichádza a my máme po hektických mesiacoch znova príležitosť načerpať telesné i duševné sily. Oslovili sme osobnosti známe nielen zo stránok nášho periodika, aby nám poradili, kde na Slovensku možno prežiť nezabudnuteľné letné chvíle, a aby nám tiež prezradili, ktorý kút našej nádhernej krajiny je im najbližší.
Ideálne leto je tam, kde je dobre rodine
Anna Stankayová 13.07.2021

Bola najmladšou zakladateľkou rádu

Nie veľmi známa a pomerne nedávno žijúca talianska svätica Klélia Barbieriová má o to zaujímavejší životný príbeh. Pripomíname si ju 13. júla. 
Bola najmladšou zakladateľkou rádu
Peter Slovák 13.07.2021

Nadchli ju variácie farebných skiel

Vitrážou označujeme sklenenú plochu pozostávajúcu z jedinečne koncipovaných farebných skiel spájaných prostredníctvom olovených pások. Okná nimi presklené nadobúdajú autentický vzhľad a neopakovateľný spirit. Katolícke noviny sa o tom presvedčili na návšteve u vitrážistky Dariny Szöllösiovej (55) v dielni v Nitrianskych Hrnčiarovciach.
Nadchli ju variácie farebných skiel
Peter Slovák 12.07.2021

Odpočívať pomáha nájsť pokoj

Boh hoci nemusel, pretože sám je nevyčerpateľná energia, dal nám príklad a po práci odpočíval. Vychutnávajme si voľné chvíle, v ktorých čerpáme pokoj taký potrebný pre budúce správne rozhodnutia.
Odpočívať pomáha nájsť pokoj
Ján Lauko 12.07.2021

Poďte s nami na Mars

V momente najbližšej vzdialenosti delí Mars a Zem od seba 57,6 milióna kilometrov. Aj to sa stáva približne raz za 15 rokov. Napriek tejto diaľke sa vďaka vesmírnym misiám a moderným technológiám môžeme už dnes fotografiami „prechádzať“ po povrchu červenej planéty. Poďte si teda s nami spraviť menšiu exkurziu.
Poďte s nami na Mars