Ivan Šulík 15.11.2021

Nezmerateľný Miroslav Cipár

Pokorný, pracovitý, premýšľajúci. A nesmierne ľudský. Tak by som charakterizoval Miroslava Cipára (8. januára 1935 – 8. novembra 2021), ktorý v slovenskom umení zanechal nezmazateľnú stopu. Po celý život si uchoval vnútornú slobodu tak v tvorbe, ako aj v súkromnom živote.
Nezmerateľný Miroslav Cipár
Anna Stankayová 10.11.2021

Svätomartinská zbierka podporí Moravu

Patróna Bratislavskej arcidiecézy si duchovní i veriaci uctili tradičným eucharistickým slávením v Katedrále sv. Martina. Počas troch dní ďakovali za návštevu pápeža Františka na Slovensku. Slávnosti zavŕšila svätomartinská dobročinná zbierka.

Svätomartinská zbierka podporí Moravu
Andrea Eliášová 10.11.2021

Ocenili dlhoročnú poctivú a cieľavedomú prácu

Michal Tinák žije s rehoľou milosrdných bratov vyše tridsať rokov. Ona zasiahla do jeho života a on výrazne poznačil ten jej vyše pätnásťročným vedením nemocnice v centre Bratislavy. Vedenie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov Čiech, Moravy a Slovenska udelilo Michalovi Tinákovi za jeho prácu prestížnu Cenu Celestýna Opitza.
Ocenili dlhoročnú poctivú a cieľavedomú prácu
Dagmar Kráľová, FMA 10.11.2021

Jonáš chcel pred Bohom ujsť

Meno tohto proroka znamená holubica. Tá je však v Starom zákone symbolom vrtošivosti. Je to jediná prorocká kniha Biblie, ktorej centrom je život proroka. Takého, čo ním odmietol byť.

Jonáš chcel pred Bohom ujsť
Peter Slovák 09.11.2021

Plánovať s Božím diárom

Vedieť si správne naplánovať veci je základom regulácie času počas dňa a navyše nám pomáha určiť, kedy, kde a ako pracovať na dosiahnutí svojich cieľov. Avšak nemali by sme pritom zabúdať, že nie sme pánmi vlastnej budúcnosti. Tú má v rukách jedine Boh. I o tom nám hovoria dni spomienok na zosnulých.   
Plánovať s Božím diárom