Vojtech Nepšinský 03.09.2021

Kongresy sú pravdivým svedectvom viery a lásky

Pápež sv. Ján Pavol II. uvádza encykliku Ecclesia de Eucharistia slovami: „Cirkev žije z Eucharistie.“ Vyjadril tým, že Eucharistia je jadrom tajomstva Cirkvi a spĺňajú sa Ježišove slová: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Veriaci majú mať vo veľkej úcte najsvätejšiu Eucharistiu aktívnou účasťou na slávení najsvätejšej obety, častým prijímaním Eucharistie a uctievaním najhlbšou poklonou.
Kongresy sú pravdivým svedectvom viery a lásky
Dagmar Kráľová, FMA 02.09.2021

Amos je prorok s dnešným bremenom

Meno tohto proroka znamená nosič bremien. Amos ako svätý muž miluje svoj národ, ktorému musí oznámiť záhubu. A to je to najťažšie bremeno na svete. Keďže hovorí v Božom mene, znamená to, že aj Pánovo srdce plače, keď musí napomínať.
Amos je prorok s dnešným bremenom
Štefan Fábry 01.09.2021

Eucharistia má spájať, nie rozdeľovať

Otázka spôsobu rozdávania svätého prijímania súvisí so slávením Eucharistie. Kým sviatosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a liturgiu jej slávenia nazývame gréckym slovom Eucharistia, ktoré môžeme preložiť ako vzdávanie vďaky, úkon prijatia tejto sviatosti nazývame latinským slovom communio, ktoré znamená spoločenstvo, teda zjednotenie.
Eucharistia má spájať, nie rozdeľovať
Peter Slovák 30.08.2021

Učme deti skromnosti

Darovať dieťaťu čo najviac príležitostí získať kvalitné vzdelanie a zručnosti je rodičovská výzva opakovane exponujúca v septembri. A tak množstvo krúžkov, ktoré dieťa navštevuje, je isto dobre mienená intervencia, i keď nakoniec to nemusí byť v jeho živote to najdôležitejšie. Niekde medzi povinnosťami a úlohami sa však zabudlo na skromnosť.   
Učme deti skromnosti
Ján Lauko 27.08.2021

Pápeža Františka majú radi aj v iných cirkvách

Pápež František sa podobne ako jeho predchodcovia snaží hľadať cestu jednoty s ostatnými kresťanskými cirkvami. Svojou otvorenosťou a láskou si získal srdcia ľudí aj mimo Katolíckej cirkvi. Jeho ekumenické úsilie však možno vnímať nielen v snahe o dialóg, ale tiež v tom, ako na cestu jednoty pozýva i svojich veriacich.
Pápeža Františka majú radi aj v iných cirkvách