Ľuboslav Hromják 30.04.2020

Pomáhali po stáročia

K svätým ochrancom pred epidémiami sa ľudia modlili v najtrpkejších časoch minulých storočí. Viacerí v období vírusu vyzdvihli sväticu s výstižným menom súčasnej situácie – sv. Koronu. Tá však u nás nepatrí medzi najznámejšie.
Pomáhali po stáročia
Ľudovít Malík 30.04.2020

Wu-chan je historické srdce čínskych katolíkov

Čínske mesto Wu-chan je v súčasnosti celosvetovo smutne známe tým, že sa v ňom zrodil koronavírus. Bolo to prvé ohnisko dnes už globálnej pandémie. Existuje ale aj jeho zabudnutá tvár, ktorú vám odhalíme v nasledujúcich riadkoch.
Wu-chan je historické srdce čínskych katolíkov
Ľudovít Malík 28.04.2020

Šok z koronavírusu môže zblížiť náboženstvá

Pandémia koronavírusu zasiahla celý svet. Niektoré krajiny viac a niektoré menej. Istotou je, že vírus si nevyberá na základe rasy či národa. Rovnako nerozlišuje náboženskú príslušnosť. A ako sa ukazuje, tak tento miniatúrny organizmus môže v priebehu niekoľkých týždňov urobiť to, čo nedokázali náboženskí predstavitelia za desaťročia – zblížiť náboženstvá.
Šok z koronavírusu môže zblížiť náboženstvá
Peter Slovák 27.04.2020

Na stres platia pravidlá

Stres (z angl. stress - ťažkosť, tieseň, tlak, nátlak) je stav psychickej záťaže pôsobiacej na človeka, ktorý vzniká vplyvom rušivého faktora počas uspokojovania potreby alebo dosahovania cieľa. Sťažuje a spravidla znemožňuje človeku udržať si vnútornú vyrovnanosť. 
Na stres platia pravidlá
Ján Lauko 27.04.2020

Kňazi budú radi, keď sa vrátime do kostolov

Štvrtú veľkonočnú nedeľu slávime ako Nedeľu Dobrého pastiera. V tento deň špeciálne myslíme na našich duchovných pastierov, ktorí sa starajú o náš náboženský život. Posledné týždne sme však pre koronavírus ostali od nich izolovaní. A to aj počas najväčších cirkevných sviatkov. Ako neprítomnosť veriacich na bohoslužbách vnímali samotní kňazi?
Kňazi budú radi, keď sa vrátime do kostolov