Pavel Vilhan 17.06.2020

Čo nám o epidémii hovorí Biblia

V Biblii nájdeme veľa miest, ktoré hovoria o chorobách alebo nákazách a neraz ponúkajú aj spôsob, ako sa s nimi vyrovnať, pretože choroba núti postihnutého človeka prehodnocovať svoje ďalšie životné kroky a rozhodnutia.
Čo nám o epidémii hovorí Biblia
Anna Stankayová 16.06.2020

Šestnásty jún patrí biskupovi a mučeníkovi

Dvaja muži, dva rozdielne životy. Sv. Benon a sv. Neit. Jeden oslávil Pána biskupskou hodnosťou, druhý mučeníckou smrťou. 
Šestnásty jún patrí biskupovi a mučeníkovi
Peter Slovák 15.06.2020

Nech je to naša výsada

Psychická odolnosť sa v odborných kruhoch označuje termínom duševná reziliencia. Snaha stať sa silným človekom by mala byť prirodzenou súčasťou našej kresťanskej identity.
Nech je to naša výsada
Peter Slovák 11.06.2020

Je nenahraditeľná v najhlbšom význame

Krv je život v telesnom i duchovnom zmysle. Svetový deň jej darcov, ktorý si pripomíname 14. júna, nás vedie k uvedomeniu si, akú strategickú funkciu v ľudskom tele jej určil Boh.  

Je nenahraditeľná v najhlbšom význame
Anna Stankayová 09.06.2020

Kázal rybám i davom

Narodil sa v portugalskom Lisabone, no všetci ho poznajú pod menom Paduánsky. Výrečný kazateľ a teológ začal svoje rehoľné povolanie u bratov augustiniánov, neskôr ho viac očarili františkáni. Aj po takmer 800 rokoch od smrti je medzi veriacimi obľúbený – pripomínajú si ho ľaliovými slávnosťami i chlebom sv. Antona.
Kázal rybám i davom