Anna Stankayová 10.08.2021

Svätý Vavrinec bol udatný kresťan

Napriek tomu, že žil v treťom storočí a veľa životopisných údajov sa o ňom nezachovalo, tých pár známych čriepok o živote diakona sv. Vavrinca napovedá, že mu nechýbala oddanosť Bohu ani zmysel pre humor. 
Svätý Vavrinec bol udatný kresťan
Ľudovít Malík 10.08.2021

Cirkev musí Rómov zdvíhať

Katolícka cirkev na Slovensku sa venuje a pôsobí medzi rôznymi skupinami ľudí. Osobitné miesto v pastorácii majú rozličné marginalizované skupiny. Medzi ne patria aj Rómovia. Košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera sme sa opýtali práve na pastoráciu Rómov na Slovensku.
Cirkev musí Rómov zdvíhať
Peter Slovák 09.08.2021

Nevyhýbavo sa pozrieť do očí

Človek túži obhájiť svoj názor, najmä ak je presvedčený o pravde. Pápež František však poukazuje aj na význam pravdivosti k sebe samému. Závisí od toho hodnovernosť vlastného života. Inak povedané, či človek odmietne zveličovanie, prekrúcanie, zámerné menenie faktov. Prečo sa oplatí konať pravdivo? Najmä preto, aby sme sa nevyhýbavo pozreli na Boha a do očí ľudí. 
Nevyhýbavo sa pozrieť do očí
Anna Stankayová 05.08.2021

Svätého Jozefa majú radi aj za hranicami

Z podnetu pápeža Františka je rok 2021 zasvätený patrónovi Cirkvi sv. Jozefovi. Svoje miesto má úcta k tomuto svätcovi nielen medzi slovenskými veriacimi, ale tiež po celom svete. So známym sprievodcom pútnikov, kňazom Jánom Majerníkom sme sa pozreli na zaujímavé pútnické miesta spojené so sv. Jozefom. Niektoré sú hneď za našimi hranicami, iné na opačnej strane sveta.
Svätého Jozefa majú radi aj za hranicami
Anna Stankayová 03.08.2021

Svätým sa stal pár rokov po smrti

Benediktín, biskup či pápežský legát. Reč je o rodákovi z talianskeho Salerna a svätcovi, ktorému v liturgickom kalendári patrí spomienka v tretí augustový deň. Svätý Peter z Anagni.  
Svätým sa stal pár rokov po smrti