Peter Slovák 12.03.2021

Čo Pán Boh riadi, dobre riadi

Pri ľuďoch, ktorým Pán Boh doprial osláviť požehnané životné jubileum, máme tendenciu odvíjať klbko životných udalostí, situácií, čiže ich bližšieho poznania. I preto, že môžeme načerpať akcentujúce povzbudenia. Herečka, pedagogička herectva a umeleckého prednesu Libuša Trutzová sa 14. septembra 2020 dožila 75 rokov. Dovolila nám poodhaliť jej prežívanie viery i vnímanie Bohom darovaného života.
Čo Pán Boh riadi, dobre riadi
Peter Slovák 11.03.2021

Viera bola pre ich postoj smerodajná

Do našej minulosti patria aj osobnosti, ktoré nie sú bibliograficky zvýraznené, no napriek tomu odvážnym životným postojom napísali jednoznačný závet vzťahu viery a ľudskosti. Kategoricky k nim patrí Bernard Jaško a Pavol Kalinaj. Od ich popravy 17. februára uplynulo 70 rokov.
Viera bola pre ich postoj smerodajná
Ľudovít Malík 10.03.2021

Pontifikáty, ktoré menia dejiny Cirkvi i sveta

Od 11. januára je Benedikt XVI. dlhšie na dôchodku, ako bol na Petrovom stolci. To tiež znamená, že pontifikát súčasného pápeža Františka je dnes dlhší ako pontifikát jeho predchodcu. V nasledujúcom článku sa obzrieme za oboma pontifikátmi.
Pontifikáty, ktoré menia dejiny Cirkvi i sveta
Anna Stankayová 09.03.2021

Žena, ktorá ochraňuje vodičov

Svätica, ktorú si pripomíname 9. marca, žila sčasti manželským a sčasti rehoľným životom. A hoci sv. Františku Rímsku poznáme ako ošetrovateľku chorých a pomocníčku chudobných, je patrónkou motoristov. 
Žena, ktorá ochraňuje vodičov
Peter Slovák 08.03.2021

Spor apetencie a averzie je riešiteľný

Mnohé vnútorné protirečenia ovládajú súčasného človeka. Potvrdzujú to aj kontradikcie neveriacich v existenciu Boha. Okrem iného sú aj dôsledkom nedoriešeného problému konfliktu túžby a odporu, no najmä nevôle priznať si vlastné obmedzenia. Boh je však v našich životoch podstatný a bytostný. 
Spor apetencie a averzie je riešiteľný