Peter Slovák 25.10.2021

Hľaďme s dôverou do budúcnosti

Švajčiarsky lekár a psychoterapeut Carl Gustav Jung (1875 – 1961) vo svojej teórii osobnosti ponúka rozšírený pohľad na minulosť ako dôležitú súčasť poznávania entity osobnosti. Osobnosť kresťana je však o čosi slobodnejšie otvorená budúcnosti a hľadí na ňu s dôverou.
Hľaďme s dôverou do budúcnosti
Lenka Horáková 20.10.2021

Aj horskí nosiči majú svoje múzeum

Keď sa povie horský nosič, každý z nás si zrejme predstaví vetrom ošľahaného horala s obrovskou krošňou na pleciach, ako brázdi tatranské chodníky. Unavený, spotený, avšak plný odhodlania v akomkoľvek počasí. Vedeli ste, že horskí nosiči majú v Tatrách dokonca svoje vlastné múzeum? Má byť spomienkou na tých, ktorí horám darovali svoje srdce a zanechali v nich nezmazateľnú stopu.
Aj horskí nosiči majú svoje múzeum
vn en 19.10.2021

Ohlasovali evanjelium medzi Hurónmi

Šesť francúzskych jezuitských kňazov, jeden jezuitský laický brat a jeden laik, ktorí sa snažili priniesť evanjelium domorodým kmeňom Nového Francúzska, sa stali zárodkom Cirkvi v Severnej Amerike. Všetci boli umučení. Ich sviatok sa slávi 19. októbra.  
Ohlasovali evanjelium medzi Hurónmi
Peter Slovák 18.10.2021

Sme povolaní k dokonalosti bez namýšľania

„Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť,“ vyhlásil fenomenálny Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564). Jeho superego bolo správne vyformované a vyvažovali ho osobnostné dispozície skromnosti a pokory. Žiaľ, nie každý dostal do vienka túto ľudskú danosť.
Sme povolaní k dokonalosti bez namýšľania
Peter Slovák 12.10.2021

Hľadať alibi je krátkozraké

Určite si viacerí pamätáte novoročný prejav po dlhom čase slobodne zvoleného prezidenta Československa Václava Havla: „Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.“ Isto sa nechcel priateliť s alibizmom, ktorým sa dovtedy obhajovala materiálna i duchovná stagnácia spoločnosti.
Hľadať alibi je krátkozraké