Anna Stankayová 25.06.2020

Erb biskupa Jána Kuboša odkazuje na Krista

Biskupi, arcibiskupi a kardináli používali u nás erby od začiatku 14. storočia. V zapätí ich nasledovali členovia kapitúl, opáti a v 15. storočí sa nimi prezentovali už aj kňazi vo farskej pastorácii. Od konca 19. storočia patria väčšinou len najvyšším cirkevným predstaviteľom. Pozreli sme sa na erb nového spišského pomocného biskupa Jána Kuboša. Predstavil ho heraldik Miroslav Glejtek (39).    
Erb biskupa Jána Kuboša odkazuje na Krista
Anna Stankayová 23.06.2020

Čitatelia KN: Toto si o novinách myslíme

Od konca októbra do konca novembra 2019 sme v ankete našich čitateľov požiadali o ich názor na Katolícke noviny. Zapojilo sa do nej 2 167 respondentov. Ako dopadla? Zisťovali sme u sociologičky ZUZANY MÉSZÁROSOVEJ-LAMPL z Katedry politológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Čitatelia KN: Toto si o novinách myslíme
Anna Stankayová 23.06.2020

Žil na púšti a jedol kobylky

Narodil sa pol roka pred Kristom, a hoci žil pred 2000 rokmi, vďaka Písmu vieme o ňom pomerne veľa. Bol Božím obľúbencom, Ježišovým predchodcom a Herodesovým postrachom. Ján Krstiteľ.
Žil na púšti a jedol kobylky
Mária Bilá 23.06.2020

Aby to, čo vydávame, sa aj žilo

Vodu kázal, vodu pil. Dobrý, empatický, ľudský – takýmito prívlastkami ho častujú ľudia, ktorí ho zažili ako riaditeľa SSV. Štefan Hanakovič (20. august 1931 – 10. jún 2020) bol prototypom šéfa, ktorého zaujímal nielen výkon zamestnancov, ale napríklad i to, či majú zo svojej práce radosť. 
Aby to, čo vydávame, sa aj žilo
Peter Slovák 22.06.2020

Prihrievame si vlastnú polievku

Človek má vo vyhranených, kritických alebo chronicky negatívnych životných situáciách prirodzený sklon povzdychnúť si nad nespravodlivosťou, ktorú mu uštedril život. I keď ide o prirodzený obranný mechanizmus, predsa nemusí byť pre človeka až taký užitočný.     
Prihrievame si vlastnú polievku