Štefan Fábry 01.09.2021

Eucharistia má spájať, nie rozdeľovať

Otázka spôsobu rozdávania svätého prijímania súvisí so slávením Eucharistie. Kým sviatosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a liturgiu jej slávenia nazývame gréckym slovom Eucharistia, ktoré môžeme preložiť ako vzdávanie vďaky, úkon prijatia tejto sviatosti nazývame latinským slovom communio, ktoré znamená spoločenstvo, teda zjednotenie.
Eucharistia má spájať, nie rozdeľovať
Peter Slovák 30.08.2021

Učme deti skromnosti

Darovať dieťaťu čo najviac príležitostí získať kvalitné vzdelanie a zručnosti je rodičovská výzva opakovane exponujúca v septembri. A tak množstvo krúžkov, ktoré dieťa navštevuje, je isto dobre mienená intervencia, i keď nakoniec to nemusí byť v jeho živote to najdôležitejšie. Niekde medzi povinnosťami a úlohami sa však zabudlo na skromnosť.   
Učme deti skromnosti
Ján Lauko 27.08.2021

Pápeža Františka majú radi aj v iných cirkvách

Pápež František sa podobne ako jeho predchodcovia snaží hľadať cestu jednoty s ostatnými kresťanskými cirkvami. Svojou otvorenosťou a láskou si získal srdcia ľudí aj mimo Katolíckej cirkvi. Jeho ekumenické úsilie však možno vnímať nielen v snahe o dialóg, ale tiež v tom, ako na cestu jednoty pozýva i svojich veriacich.
Pápeža Františka majú radi aj v iných cirkvách
Peter Slovák 26.08.2021

Zodpovednosť pred Bohom mu nedovolila mlčať

Lekár, politický väzeň a najmä trpiteľ za vieru Vladimír Stercula by sa 5. septembra dožil okrúhlych sto rokov. Katolícke noviny s láskavým dovolením jeho dcéry Bernadety Ambrózovej (56) nahliadli do biografie jej otca, ktorý sa stal príkladom evanjeliom inšpirovanej statočnosti a obetavosti.
Zodpovednosť pred Bohom mu nedovolila mlčať
Anna Stankayová 24.08.2021

Svätý Bartolomej evanjelizoval Indiu i Arménsko

O svätom Bartolomejovi možno s istotou povedať, že žil v prvej polovici 1. storočia a patril medzi Ježišových dvanástich apoštolov. K Ježišovi ho pritiahol apoštol Filip. V Písme ho nájdeme i pod menom Natanael. 
Svätý Bartolomej evanjelizoval Indiu i Arménsko