Anna Stankayová 05.03.2020

Boh mu dal druhú šancu

Keď mal 22 rokov, dal sa pokrstiť. Jeho skutočná cesta k Bohu sa však začala až neskôr. Prešiel si búrlivým životom i závislosťou. Zo zdatného vojaka sa stala troska. Dnes si oblieka františkánsky habit. Rožňavčan Štefan Eližer (42). 
Boh mu dal druhú šancu
Anna Stankayová 03.03.2020

Ženy, ktoré oslávili Boha

Žili v rôznych obdobiach, krajinách i spoločenských pomeroch. Jedno ich však spája – všetky sú svätice. Blíži sa medzinárodný sviatok žien, preto si priblížime veľké ženy prvého marcového týždňa. Rehoľníčku sv. Anežku, nemeckú cisárovnú sv. Kunigundu i mučenice sv. Perpetuu a Felicitu.
Ženy, ktoré oslávili Boha
Peter Slovák 02.03.2020

Vidieť očami druhého človeka

V mysliach niektorých ľudí nastáva zamieňanie pojmov s dojmami. Môžeme si to všimnúť, keď požiadame o vysvetlenie pojmu empatické správanie. Mnohí si ho vysvetľujú ako vyjadrenie ľútosti či súcitu voči človeku a jeho životnej situácii. To je však zásadná chyba. Empatia nie je plač nad rozliatym mliekom.
Vidieť očami druhého človeka
Peter Slovák 27.02.2020

Život prijala s pokorou

Od bobrovskej revolty 13. februára uplynulo 70 rokov. Mnohých aktérov prejavenej nevôle proti zasahovaniu štátu do života Cirkvi odsúdili. Čas vo väzení sa podpísal aj na utrpení ich rodín. Bolestné spomienky vtedajších dní si so sebou celý život nesie dnes už 90-ročná Mária Plaštiaková. Sú živým svedectvom vykonštruovaného proticirkevného procesu. Katolícke noviny sú vďačné, že získali jej autentickú výpoveď o týchto udalostiach.     

Život prijala s pokorou
Anna Stankayová 27.02.2020

Najstaršia bratislavská ulica vstáva z popola (2)

Minule sme nahliadli do neslávnej éry najstaršej bratislavskej ulice i do jej svetlejších okamihov. Dnes sa bližšie pozrieme na jej nájomníkov či finančné zdroje. Opravy stáročných historických cirkevných budov v srdci Bratislavy totiž stoja nemalé peniaze. 
Najstaršia bratislavská ulica vstáva z popola (2)