Peter Slovák 16.11.2020

Naučme sa tešiť

Naučme sa tešiť z každej chvíľky nášho života, nielen ho prečkať, pretože život sa nám presýpa medzi prstami. Boh nám prináša do života momenty, v ktorých treba ukázať, ako mu veríme. Je to zápas v nás, keď radosťou akcentuje dôvera v jeho starostlivosť o nás. 
Naučme sa tešiť
Ján Lauko 13.11.2020

Viera a veda sú vo veľmi úzkom vzťahu

Pre kresťana by viera a veda nemali byť nikdy úplne oddelené, vždy totiž napredujú spoločne. Na vzťah vedy a viery sme sa preto pýtali našich veriacich vedcov.
Viera a veda sú vo veľmi úzkom vzťahu
Katolícke noviny 10.11.2020

Spomíname na biskupa Štefana Sečku

V stredu 28. októbra odišiel do domu Otca vo veku 67 rokov spišský biskup Štefan Sečka. Pochovali ho 3. novembra v Spišskej Kapitule. Na čele diecézy bol od roku 2011. Jeho blízki spolupracovníci sa s nami podelili o vzácne čriepky zo života zosnulého biskupa.
Spomíname na biskupa Štefana Sečku
Anna Stankayová 10.11.2020

Veľkosť nemá len v mene

Hoci žil v prvej polovici 5. storočia, patrí medzi najväčších pápežov v dejinách Cirkvi. Lev I. bol okrem svojej pokory známy ako obranca pravej viery, ochranca slabých a trpiacich či ako posol mieru. Aj preto spomedzi pápežov ako prvý dostal titul Veľký. 
Veľkosť nemá len v mene
Peter Slovák 09.11.2020

Dôslednosťou ďalej zájdeš

Dôsledný človek je verný určitým zásadám, koná podľa pravidiel, princípov, ktoré sa osvedčili. Je konzekventný. Zásadové používanie pravidiel napomáha udržať pozitívny prístup k životu.
Dôslednosťou ďalej zájdeš