Peter Slovák 19.06.2022

Mariazell je Slovákom blízky

Mariazell, malé mestečko v spolkovej krajine Štajersko v srdci Rakúska, patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v strednej Európe. Tento rok si 8. septembra pripomína 865. výročie svojho založenia.
Mariazell je Slovákom blízky
Peter Slovák 16.06.2022

POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Rábska diecéza

Starobylá Rábska diecéza alebo inak Diecéza Győr sa historicky datuje od roku 1009. Nachádza sa na severozápade Maďarska a patrí do Ostrihomsko-budapeštianskej provincie.
POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Rábska diecéza
Peter Slovák 15.06.2022

Božiu milosť si má farnosť vyprosiť

Farnosť je živý organizmus a pastorácia v nej je vždy o kňazoch a ľuďoch, ale najmä o tom, nakoľko sme v nej všetci spolu otvorení pre Božie milosti.
Božiu milosť si má farnosť vyprosiť
Ján Lauko 15.06.2022

Vyslať svetlicu s prosbou o pomoc

Krstom sme dostali účasť na všeobecnom kňazstve a zároveň povolanie budovať Božie kráľovstvo v tomto svete. Život vo farnosti potrebuje talenty laikov.
Vyslať svetlicu s prosbou o pomoc
Peter Slovák 12.06.2022

Otcovia, nedajte si vziať čas

Podpredsedníčka Katolíckej akcie Rakúsko (KAÖ) Katarína Rennerová pri príležitosti Dňa otcov povedala: „Otcovia, nedovoľte, aby vám brali čas vašich detí!“
Otcovia, nedajte si vziať čas