Anna Stankayová 30.06.2020

Kto boli prví svätí mučeníci z Ríma

Posledný júnový deň patrí spomienke prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme. Ich počet nevieme, rímsky pohanský historik Tacitus v spisoch zaznamenal iba toľko, že ich bolo nesmierne množstvo (ingens multitudo).
Kto boli prví svätí mučeníci z Ríma
Miriam Latáková OSU 30.06.2020

Ján Pavol II. bol pod strechou uršulínok

„Neviem, či viem, čo je to zázrak.“ Týmito slovami privítal pápeža v roku 1990 prezident Československa Václav Havel. Tie isté slová si dovolil použiť v roku 1995 Michal Kováč už ako prezident Slovenskej republiky. A rovnako si ich v duchu opakovala každá sestra komunity uršulínok v Bratislave, keď od 30. júna do 2. júla 1995 mu mohla poskytnúť pohostinstvo v svojom starobylom kláštore. Na druhom poschodí bolo totiž v tom čase sídlo Apoštolskej nunciatúry.
Ján Pavol II. bol pod strechou uršulínok
Peter Slovák 29.06.2020

Ovládajme sa, aby nás neovládali

Myslieť, hovoriť i konať sám za seba je niekedy veľmi ťažké. Patrí to však k výbave zrelého človeka. Výzvu na priamosť nachádzame v evanjeliu: „Vaša reč nech je ,áno – áno,',nie - nie'“ (Mt 5, 37). Je to predpoklad, že budeme disponovať schopnosťou zachovať si pokoj aj v problémoch.
Ovládajme sa, aby nás neovládali
avvenire .it 25.06.2020

Štyridsať rokov káže pápežom

Páter Raniero Cantalamessa oslavuje malé výročie – už 40 rokov je pápežským kazateľom. „Vymenovanie pre mňa bolo, pochopiteľne, prekvapením,“ opisuje otec Cantalamessa svoje dojmy, keď ho 23. júna 1980 sv. Ján Pavol II. pridružil k pápežskej rodine.
Štyridsať rokov káže pápežom
Anna Stankayová 25.06.2020

Erb biskupa Jána Kuboša odkazuje na Krista

Biskupi, arcibiskupi a kardináli používali u nás erby od začiatku 14. storočia. V zapätí ich nasledovali členovia kapitúl, opáti a v 15. storočí sa nimi prezentovali už aj kňazi vo farskej pastorácii. Od konca 19. storočia patria väčšinou len najvyšším cirkevným predstaviteľom. Pozreli sme sa na erb nového spišského pomocného biskupa Jána Kuboša. Predstavil ho heraldik Miroslav Glejtek (39).    
Erb biskupa Jána Kuboša odkazuje na Krista