Peter Slovák 01.06.2022

Povolania si musíme vymodliť

Oslovili sme rektorov a špirituálov kňazských seminárov v Bratislave, Spišskom Podhradí, Nitre a Košiciach, aby nám povedali, prečo sa počet kandidátov znižuje a aká je perspektíva.
Povolania si musíme vymodliť
Peter Slovák 01.06.2022

Kňazstvo vždy vkladať do Božích rúk

Obzretie sa za kňazskou cestou biskupa, ordinára Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky FRANTIŠKA RÁBEKA je inšpiráciou nielen pre novokňazov. Od jeho kňazskej vysviacky uplynie 17. júna päťdesiat rokov.
Kňazstvo vždy vkladať do Božích rúk
Peter Slovák 29.05.2022

Rakúsky prezident vzdal hold cirkevným nemocniciam

Hlava štátu Rakúska Alexander Van der Bellen na stretnutí so zástupcami rehoľných rádov v máji tohto roku ocenil zdravotnú starostlivosť a humanitárnu angažovanosť rehoľných nemocníc.

 

Rakúsky prezident vzdal hold cirkevným nemocniciam
Peter Slovák 26.05.2022

POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Diecéza Salzburg

Rímskokatolícka diecéza Salzburg je katolícke metropolitné sídlo v Rakúsku. Tvorí ju 20 dekanátov a 210 farností s počtom veriacich približne pol milióna. V súčasnosti na jej čele pôsobí biskup Franz Lackner OFM.
POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Diecéza Salzburg
Peter Slovák 25.05.2022

K obetiam sa skláňajme ako ku Kristovi

Psychologička JANA VINDIŠOVÁ radí rodičom, ako rozpoznať, že ich dieťa je možno zneužívané, ale najmä ako predchádzať vzniku takejto bolestnej situácie.
K obetiam sa skláňajme ako ku Kristovi