Peter Slovák 22.01.2021

S Bohom ide život ľahšie

Majster opernej scény Štefan Hudec patrí ku generácii mimoriadnych talentov operného spevu. Tretieho februára sa dožíva okrúhlych 80 rokov. Jeho umelecké nadanie sa celoživotne snúbi s vierou, ktorú vkladá i do drevených korpusov Ježiša.
S Bohom ide život ľahšie
Anna Stankayová 20.01.2021

Pastoráciu robia online

Život vo farnostiach sa pred pár mesiacmi výrazne obmedzil. Kým predtým sa kňazi so svojimi veriacimi stretávali denne, teraz je ich komunikácia ohraničená internetovými médiami. Poniektorí vysielajú sväté omše cez youtube, komunikujú s veriacimi cez sociálne siete, nahrávajú krátke videá so zamysleniami alebo pridávajú vtipné a poučné myšlienky.

Pastoráciu robia online
Anna Stankayová 19.01.2021

Svätý Márius zomrel spolu s rodinou

Hoci je v katolíckom kalendári 19. januára iba samostatne uvedený svätý Márius, v skutočnosti sa v tento deň spomína aj na jeho manželku Martu a synov Audifaxa a Abakusa. Všetci spolu zomreli mučeníckou smrťou. 
Svätý Márius zomrel spolu s rodinou
Peter Slovák 18.01.2021

Čítajme a rozprávajme

Mnohí odborníci varujú, že pandémia výrazne  zasiahne komunikačné zručnosti súčasnej generácie detí a dospievajúcich. Viacerí naznačujú, že online vyučovanie nie je ono ani v kontexte rozvoja sociálnej komunikácie.   
Čítajme a rozprávajme
TK KBS 15.01.2021

Prihlásme sa k duchovným hodnotám a viere

Slovenskí biskupi sa na začiatku roka 2021 prihovorili veriacim prostredníctvom pastierskeho listu. Keďže 1. januára už platili prísne protipandemické obmedzenia, ktoré sa týkali aj slávenia bohoslužieb, pastiersky list uverejňujeme výnimočne v plnom znení.

Prihlásme sa k duchovným hodnotám a viere