Martina Halúsková 08.03.2024

Boh chce získať tých, ktorých miluje

Martin Augustín Dvornický na svojej duchovnej ceste objavil, že je evanjelizátor. Preto je preňho jednoduchšie postaviť sa na pódium a pred veľkým publikom do mikrofónu zvolať: Verím!
Boh chce získať tých, ktorých miluje
Zuzana Artimová 01.03.2024

Božie Bohu, cisárovo cisárovi

Pri diskusiách o finančnej odluke cirkví od štátu nám často napadnú biblické slová Pána Ježiša o odovzdávaní toho, čo je cisárovo, cisárovi a toho, čo je Božie, Bohu (Mt 22, 15 – 21).
Božie Bohu, cisárovo cisárovi
František Trstenský 23.02.2024

Prísaha nedáva právo na násilie

Akékoľvek násilie je ťažký hriech, zneváženie dôstojnosti človeka, Kristovho evanjelia i sviatosti manželstva.
Prísaha nedáva právo na násilie
Miroslava Gromanová 23.02.2024

Istanbulský dohovor vyvoláva nádej i odpor

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulský dohovor, bol pripravený v rokoch 2009 – 2011. Ako sa k nemu stavia Slovensko a aký je postoj Cirkvi?
Istanbulský dohovor vyvoláva nádej i odpor
Lívia Dvorská 23.02.2024

Vymaniť sa spod týrania vyžaduje odvahu

Toto sú svedectvá žien, ktoré zažili rôzne formy násilia. V nepriaznivej životnej situácii našli útočisko v azylovom Domove Gianny Berettovej Mollovej.
Vymaniť sa spod týrania vyžaduje odvahu