Peter Slovák 09.06.2022

POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza

Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza je pokračovateľkou Ostrihomského arcibiskupstva, ktoré bolo založené na území Uhorska a jeho prevažná časť ležala na území Slovenska. Aktuálny názov Ostrihomsko-budapeštianska má arcidiecéza od 31. mája 1993.
POZNÁVAME DIECÉZY NAŠICH SUSEDOV Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza
Anna Stankayová 08.06.2022

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom

Najprv sa sviatok Kristovho tela a krvi slávil iba v Belgicku, po čase ho pápež Urban IV. zaviedol pre celú Cirkev. Procesiami s Eucharistiou, zástavami a kvetinovou výzdobou vyznávame, že Boh je s nami.
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom
Peter Slovák 05.06.2022

Vyjadrili podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Pri príležitosti Dňa detských hospicov a paliatívnej starostlivosti, ktorý pripadá na 1. júna, sa v celom Rakúsku začala kampaň na zvýšenie povedomia o potrebách detí a mladých trpiacich nevyliečiteľnou chorobou.
Vyjadrili podporu hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Peter Slovák 03.06.2022

Želivskí premonštráti majú nového opáta

Kanónia premonštrátov v Želive oznámil, že 31. mája bol za nového želivského opáta zvolený brat Tadeáš Róbert Spišák, OPraem.
Želivskí premonštráti majú nového opáta
Katarína Urbanová 02.06.2022

Bol náš priateľ, sprievodca a opora

Keď sa povie Lobkowicz, spojí si väčšina ľudí toto meno so šľachtickým rodom siahajúcim až do dôb Karola IV. Keď sa povie František Václav Lobkowicz (1948 – 2022), veriaci si spomenú na prvého biskupa Ostravsko-opavskej diecézy.
Bol náš priateľ, sprievodca a opora