Peter Slovák 16.08.2021

Čo nám môže pomôcť

Čo nás môže vzdialiť od Pána Ježiša, naznačil vo svojej homílii pápež František. Ide o bohatstvo, pýchu a márnivosť. Tieto tri slová sú „gordickým uzlom“ doby, ktorú žijeme. Je načase sa ich vzdať.   

Čo nám môže pomôcť
Ján Lauko 12.08.2021

Rozvod je ako choroba, preto ho treba liečiť

Saletín Matej Trizuliak, ktorý sa venuje pastorácii rozvedených, hovorí, že rodiny zranené rozvodom potrebujú osobitý pastoračný prístup. Môžeme si to predstaviť ako vyhľadanie lekára špecialistu, ku ktorému obvodný lekár posiela pre nejaký konkrétny problém.
Rozvod je ako choroba, preto ho treba liečiť
Anna Stankayová 10.08.2021

Svätý Vavrinec bol udatný kresťan

Napriek tomu, že žil v treťom storočí a veľa životopisných údajov sa o ňom nezachovalo, tých pár známych čriepok o živote diakona sv. Vavrinca napovedá, že mu nechýbala oddanosť Bohu ani zmysel pre humor. 
Svätý Vavrinec bol udatný kresťan
Ľudovít Malík 10.08.2021

Pastorácia Rómov je beh na dlhú trať

Svätý Otec František prichádza na Slovensko. Radosť i očakávania zo strany veriacich, ale aj neveriacich sú veľké. V rámci svojho programu na Slovensku sa stretne aj so zástupcami rómskeho etnika na košickom sídlisku Luník IX. Treba zdôrazniť, že to bude mimoriadna návšteva, keďže stretnutí pápežov s Rómami nebýva veľa.
Pastorácia Rómov je beh na dlhú trať
Ľudovít Malík 10.08.2021

Cirkev musí Rómov zdvíhať

Katolícka cirkev na Slovensku sa venuje a pôsobí medzi rôznymi skupinami ľudí. Osobitné miesto v pastorácii majú rozličné marginalizované skupiny. Medzi ne patria aj Rómovia. Košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera sme sa opýtali práve na pastoráciu Rómov na Slovensku.
Cirkev musí Rómov zdvíhať