Dá sa podľa vás dosiahnuť celosvetový mier?

Katolícke noviny 11.06.2024
Dá sa podľa vás dosiahnuť celosvetový mier?

Snímky: archív KN, archív Ľ.V., Erika Litváková


MARIÁN BUBLINEC,
farár farnosti Krupina

Asi k tomu iba smerujeme a v tomto nie som veľký optimista. Kým bude človek človekom, vždy bude skúšať a špekulovať a dá sa zviesť svojimi chúťkami po moci a diablovými ponukami. Sami na vlastnej koži zažívame, aké ťažké je udržať si v srdci pokoj, aj keď sa o to snažíme s pomocou Božej milosti. Dal by Pán, aby bolo viac pokoja.


JURAJ BARÁT,
riaditeľ Diecéznej charity Nitra

Nedá, ale máme si to stále želať a usilovať sa o to. Pšenica a kúkoľ budú rásť spolu až do konca. Mier je možný a udržateľný vtedy, ak je súčasťou nášho každodenného života trvalá obnova srdca jednotlivca aj spoločenstva. Opäť želanie, že tak budú žiť všetci. Pretože nespravodlivosť, vojna a násilie sú nástroje ega, ktoré chce čoraz viac na úkor druhých.


MONIKA HRICÁKOVÁ,
riaditeľka Domu Quo vadis

Bolo by krásne mať celosvetový mier, ale myslím si, že to nie je možné. Tak ako je v Písme, že kúkoľ bude rásť až do žatvy s pšenicou, tak aj dobro so zlom, a keďže máme slobodnú vôľu, tak si máme možnosť voliť aj zlo. Vidina moci, prípadne rýchleho blaha alebo iných pohnútok, bude vždy lákavá. Našou úlohou je byť na strane dobra a šíriť ho všetkými formami. Zároveň pomáhať obetiam vojny.


ĽUBOMÍR VALIENT,
správca facebookového profilu Saletíni Rozkvet

Pri tejto otázke mi ihneď napadol citát svätej Matky Terezy z Kalkaty o tom, ako môžeme podporiť svetový mier: „Choďte domov a milujte svoje rodiny.“ Myslím, že to je jedna z ciest. Začať od seba, začať v kruhu najbližších. Pretože ak by sa na túto cestu vydal každý, musí to priniesť ovocie aj v globálnom rozmere. Cesta náročná, dlhodobá, ale možná.