Ako pristupovať k svätému prijímaniu

Eucharistia ako najsvätejšia zo všetkých sviatostí obsahuje nielen Božiu milosť, ale aj samotného Krista, nášho veľkonočného Baránka.
Lívia Dvorská 26.04.2024
Ako pristupovať k svätému prijímaniu

Človek vystiera k Pánovi svoje ruky, aby boli nástrojom jeho blízkosti, trónom jeho milosrdenstva v tomto svete. Ilustračná snímka: Človek a Viera/ Lucie Horníková

Cirkev bude až do parúzie, druhého Kristovho príchodu, vytrvalo hľadať najlepší spôsob, ako čo najúčinnejšie načerpať z tohto nekonečného daru,“ hovorí banskobystrický biskup Marián Chovanec.

PRIJÍMANIE ČISTEJ DUŠE

Cirkev bude až do parúzie, druhého Kristovho príchodu, vytrvalo hľadať najlepší spôsob, ako čo najúčinnejšie načerpať z tohto nekonečného daru,“ hovorí banskobystrický biskup Marián Chovanec.

PRIJÍMANIE ČISTEJ DUŠE

Podľa cirkevnej liturgie, obnovenej po Druhom vatikánskom koncile, sa plná účasť veriacich na svätej omši dosahuje práve svätým prijímaním. „Jediná vec, ktorá bráni dospelému kresťanovi prijímať Eucharistiu s duchovným úžitkom, je ťažký hriech. Preto je prvoradou úlohou prijímajúceho dbať o to, aby mal v duši posväcujúcu milosť.“

V tomto zmysle poukazuje biskup na slová svätého Jána Zlatoústeho o prijímaní Eucharistie: „Povedzte mi, či by ste sa rozhodli pristúpiť k obete s neumytými rukami. Myslím, že nie. A potom, keď ste takí svedomití v tejto maličkosti, prichádzate so zašpinenou dušou a odvážite sa dotýkať sa jej?! A pritom ruky ju držia len chvíľu, ale do duše vstupuje celkom!“ (Tretia homília na List Efezanom).

PRIJÍMANIE NA RUKU

Biskup Chovanec konštatuje, že spôsob, ako veriaci prijíma, je druhoradý. Vo väčšine krajín na svete je možné prijímať Eucharistiu do rúk a od marca 2022 aj na Slovensku. „Táto možnosť je dobrovoľná a každý prijímajúci má slobodu rozhodnúť sa, akým spôsobom chce prijímať.“

Dejiny slávenia a prijímania Eucharistie nám slúžia nato, aby sme sa z nich naučili to najlepšie pre prítomnosť. Spôsob prijímania do rúk nie je novodobá záležitosť, biskup upozorňuje, že Eucharistia sa pred dvetisíc rokmi začala prijímať na ruku a prijímalo sa tak skoro tisíc rokov.

Krstná katechéza svätého Cyrila Jeruzalemského hovorí podľa Mariána Chovanca o forme a náležitej úcte prijímania Kristovho tela. Veriaci majú zo svojich rúk vytvoriť trón, položiť pravú ruku na ľavú, aby sa stala trónom pre Kráľa a súčasne znázorňovala kríž.

„Išlo mu o tento symbolický prejav plný krásy a hĺbky: ruky človeka vytvárajú kríž, ktorý sa stáva trónom pre zostupujúceho Kráľa. Vystretá otvorená ruka sa tak stáva znakom vzťahu človeka k Pánovi – svoje ruky otvára pre neho, aby boli nástrojom jeho blízkosti, trónom jeho milosrdenstva v tomto svete“ (porov. Mystagogická katechéza 5, 21).

PRIJÍMANIE DO ÚST

Prijímanie do úst sa zaužívalo v priebehu druhého kresťanského tisícročia. „Aj to bolo správne a Cirkvou odobrené. V tomto spôsobe prijímania je ťažisko prenesené na rozmer adorácie vo sviatostnom vzťahu k Ježišovi.“

Biskup Chovanec zdôrazňuje, že sa máme tešiť obnovenej liturgii po Druhom vatikánskom koncile, pretože umožňuje hlbšie načrieť do duchovného bohatstva spojeného s prijímaním Eucharistie a súčasne robí návrat k prvej možnosti prijímania do rúk legitímny, vítaný a obohacujúci.

„Prijímajme Eucharistiu radi, často a s duchovným úžitkom. Prijímajme s čistým, dobre disponovaným srdcom. Spôsob si môžeme vybrať podľa aktuálneho rozpoloženia a potrieb duše.“