Zneužili niekedy váš dobrý skutok či úmysel na nekalý účel?

30.04.2024
Zneužili niekedy váš dobrý skutok či úmysel na nekalý účel?


DOROTA SADOVSKÁ,
výtvarníčka

Skúšali to, veď k výtvarným dielam sa dajú navymýšľať účelové hlúposti. V dejinách umenia máme dosť príkladov, ktoré dnes pôsobia smiešne. Zneužiť sa dá aj najposvätnejšie, aj z Biblie možno vytrhnúť citát na manipuláciu či zranenie toho menej sčítaného. A čo ešte tie moje skutky, o ktorých si namýšľam, že sú dobré...

 


JOZEF KOZÁK,
kňaz Košickej arcidiecézy

Priznám sa, že si nepamätám takú skúsenosť alebo ak aj bola, tak si ju nenosím vo svojich spomienkach či v srdci. Uvedomujem si, že tak ako ja, aj iní môžu mať pokušenie „využiť skratku“, ale taktiež vnímam, že nemusí hneď ísť o zneužitie môjho dobra alebo že poznanie toho človeka mohlo byť v čase rozhodovania niečím ovplyvnené.

 


FRANTIŠKA ČAČKOVÁ,
sestra Kongregácie školských sestier svätého Františka

Nijaký závažný incident mi nenapadá, ale mám vcelku veľa príbehov, v ktorých ľudia zneužili moju ochotu. Je to moje zraniteľné miesto, no keďže už o tom viem, pracujem na tom. Pomáha mi obklopiť sa prajnými, zrelými, slobodnými ľuďmi a nechcieť mať za každú cenu v úzkom kruhu mojich priateľov tých, ktorí zneužívajú moju ochotu pomôcť.

 


JOZEF MASARIK,
prorektor Univerzity Komenského pre vedu a doktorandské štúdium

Som presvedčený, že nikto nezneužil môj dobrý skutok či úmysel na nekalý čin, ak, samozrejme, odhliadnem od politických strán, ktoré som volil a potom robili niečo, čo by podstatu tejto otázky napĺňalo. V osobnom aj pracovnom živote som mal šťastie na múdrych a dobroprajných ľudí. Keď sme si nemohli pomôcť, tak určite sme si nerobili podrazy.