Pavol Zahatlan 09.07.2020

Púťou prehĺbiť svoj vzťah s Bohom

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, sa neuskutočnila. Ani iné púte viac-menej asi nebudú, respektíve budú v obmedzenom režime.  

Púťou prehĺbiť svoj vzťah s Bohom
Štefan Herényi 02.07.2020

Uviesť deti k eucharistickému stolu je zodpovednosť

Práve keď doznieva Kristovo veľkonočné tajomstvo, býva čas veľkého stretnutia. Neviem, ako sa to kde komu darí práve v tomto období mimoriadnych opatrení, ale v každom prípade udalosť prvého svätého prijímania je pre farnosť vždy čímsi, čo exceluje nad ostatnými slávnosťami.  
Uviesť deti k eucharistickému stolu je zodpovednosť
Monika Golianová FMA 25.06.2020

Ján Krstiteľ – hlas, ktorý bol viac ako prorok

Na základe slov proroka Malachiáša Židia boli presvedčení, že pred Mesiášom príde Eliáš (porov. Mal 3, 23). Deň príchodu Mesiáša bol očakávaný ako deň súdu, keď tí, čo páchajú neprávosť, budú zničení. 
Ján Krstiteľ – hlas, ktorý bol viac ako prorok
Ján Duda 18.06.2020

Dišpenz udeľuje iba cirkevná autorita

Dišpenz je definovaný Kódexom kánonického práva a znamená vyňatie/oslobodenie spod záväznosti čisto cirkevného zákona v osobitnom prípade správnou autoritou Cirkvi (porov. CIC 85). 
Dišpenz udeľuje iba cirkevná autorita
Ľuboš Tvrdý 11.06.2020

Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou

Dokonané manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou. Preto platne uzatvorené manželstvo medzi pokrstenými, ak je dokonané, nemôže byť rozlúčené žiadnou ľudskou mocou. Nedokonané manželstvo možno rozlúčiť, keďže nedosiahlo plnosť a dokonalosť podľa Božej vôle. 

Manželstvo je obrazom spojenia Krista s Cirkvou