Tibor Hajdu 11.11.2023

Pomôcť môže konštruktívny dialóg

Ak kňaz vo farnosti hovorí veci proti kresťanskej viere, ako sa mám zachovať? Ako to riešiť?

PETER, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Pomôcť môže konštruktívny dialóg
Anton Adam 30.10.2023

Popol zosnulého na posvätnom mieste

Ako je to so spopolňovaním po smrti? Je v poriadku popol zosnulého voľne rozptýliť? Alebo si ho môžeme nechať aj doma?
EDITA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Popol zosnulého na posvätnom mieste
Andrej Filipek SJ 28.10.2023

Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné

Môže kňaz v prípade závažného trestného činu porušiť spovedné tajomstvo? Alebo za nejakých iných vážnych okolností?

ZUZKA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné
Dagmar Kráľová, FMA 21.10.2023

Ruženec je vynikajúca škola modlitby

Ako sa máme modliť ruženec sústredene? Je moja modlitba „platná“, keď mi myšlienky blúdili aj inde?

ĽUBOMÍRA, STREDNÉ SLOVENSKO

Ruženec je vynikajúca škola modlitby
Janka Bieščad Vindišová 14.10.2023

Kliknutie prináša okamžitú odpoveď

Majú moderné technológie vplyv na učenie detí? Od akého veku im môžeme dovoliť ich používanie?

MIRKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Kliknutie prináša okamžitú odpoveď