Ivan Ružička 19.05.2022

Aby naše nadšenie pomáhať neochladlo

Integračný proces trvá dlhšie a vyžaduje si trpezlivosť, tvorivosť a najmä udržanie si ducha prvotného nadšenia pre pomoc a službu.
Aby naše nadšenie pomáhať neochladlo
Miroslav Saniga 12.05.2022

Prírodné dedičstvo zachovaj nám, Pane

Boh nám na počiatku stvorenia sveta daroval príjemné, čisté, zdravé prostredie. Čo robíme preto, aby sme jeho dedičstvo zachovali?
Prírodné dedičstvo zachovaj nám, Pane
Dagmar Kráľová, FMA 05.05.2022

Mária ako obyčajná, chudobná matka

Ako prežívať materstvo a prostredníctvom Panny Márie sa stotožniť s rolou matky v súčasnosti? Spomeňme si na Máriu, ktorá počatie Ježiša prijala ako dar.
Mária ako obyčajná, chudobná matka
Oľga Filipa Ondrejková 28.04.2022

Odriekanie je dôležité aj pre dieťa

Pre deti je veľmi dôležité vedieť žiť s vedomím, že sú veci, ktoré hneď nedostanú, a túžby, ktoré sa im hneď nesplnia.
Odriekanie je dôležité aj pre dieťa
Vladimír Kiš 13.04.2022

Slávenie liturgie je čas prežívania radosti

Liturgické usmernenia, ktoré sa týkajú času slávenia obradov Piatka utrpenia Pána či Svätej soboty, majú priamy dosah na špecifické pastoračné okolnosti.
Slávenie liturgie je čas prežívania radosti