Ján Ďačok 06.02.2020

Podanie ruky vyjadruje rovnosť pred Bohom

Zásady osobnej a kolektívnej hygieny a prevencie sú veľmi dôležité. Netreba ich podceňovať, ani úzkostlivo preháňať.  

Podanie ruky vyjadruje rovnosť pred Bohom
Štefan Fábry 30.01.2020

Boží chrám je svätý

Momentom, keď sa zo stavby stane svätý chrám, je jeho posviacka, teda slávenie Eucharistie, pri ktorom biskup prednáša modlitbu posvätenia. V nej prosí Boha: „Naplň nebeským požehnaním tento kostol i oltár, aby sa toto miesto stalo navždy svätým.“ 
Boží chrám je svätý
Jozef Jančovič 23.01.2020

Poznávame tituly Ježiša v evanjeliu

Tituly Ježiša v evanjeliu Kristus a Syn človeka odlišným spôsobom vystihujú jeho trvalé pôsobenie; nie sú rovnocenné, hoci oba sú jasným naplnením prorockých predpovedí. 
Poznávame tituly Ježiša v evanjeliu
Imrich Degro 16.01.2020

Buďme s Bohom a báť sa nemusíme

Ak ideme v noci do lesa a neveríme, že v tomto lese sú vlci, znamená to, že na nás nezaútočia? Budú nás azda obchádzať len preto, že neveríme v ich existenciu v tomto lese?  
Buďme s Bohom a báť sa nemusíme
Vojtech Nepšinský 09.01.2020

Slávenie Tridentských omší nezavádzajme

Aktuálna liturgia slávenia svätej omše má svoje pravidlá stanovené na Druhom vatikánskom koncile. Nepodlieha kultúrnej klíme ani subjektívnym tendenciám človeka.  
Slávenie Tridentských omší nezavádzajme