Alexander Knorr 14.08.2022

Vstúpili do nebeskej slávy večného života

V Apoštolskom vyznaní viery sa modlíme a vyznávame, že Ježiš Kristus vystúpil na nebesia a sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Zároveň veríme, že Panna Mária bola po smrti vzatá do neba s telom i dušou.
Vstúpili do nebeskej slávy večného života
Michal Vivoda 21.07.2022

Krehkosť staroby sa týka nás všetkých

Minulý rok ustanovil pápež František Svetový deň starých rodičov a seniorov na štvrtú júlovú nedeľu. „Starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery,“ napísal vo svojom posolstve.
Krehkosť staroby sa týka nás všetkých
Jozef Krupa 14.07.2022

Postoj Cirkvi je jednoznačný

Duchovným svätým prijímaním získavame veľa Božej lásky, ale duchovné sväté prijímanie nemá prednosť pred sviatostným.
Postoj Cirkvi je jednoznačný
Stanislav Jaloviar 07.07.2022

Prijatie Máriinho rúcha, posvätného škapuliara

Na Slovensku je možné prijať hnedý karmelitánsky škapuliar v kláštoroch v Banskej Bystrici, na Starých Horách a v Košiciach-Lorinčíku. Okrem toho však aj v spoločenstvách takzvaného Svetského rádu bosých karmelitánov: v Bratislave, Nitre, Detve a Košiciach.
Prijatie Máriinho rúcha, posvätného škapuliara
Daniel Dian 30.06.2022

Nedeľná svätá omša počas dovolenky

Dovolenka, počas ktorej nemáme možnosť zúčastniť sa na svätej omši, nevyjde naprázdno, pretože svoj čas venujeme rodine a pobytu v prírode. Nestane sa prameňom nudy, ale prinesie duchovné obohatenie.
Nedeľná svätá omša počas dovolenky