Róbert Lapko 20.08.2020

Porozumieť Ježišovmu vyjadreniu

Sväté písmo nám niekedy ponúka naoko paradoxné, protirečivé vyjadrenia, ktoré však pri intenzívnejšom nahliadnutí a skúmaní vo svojej podstate vyjadrujú hĺbku Božej starostlivosti o nás.

Porozumieť Ježišovmu vyjadreniu
Radoslav Šaškovič 13.08.2020

Deti sú legitímne aj v nulitnom manželstve

Je veľa ľudí, ktorí majú vedomosť o existencii cirkevných súdov i o procesoch skúmania platnosti manželstva, a preto majú k týmto témam veľa otázok.

Deti sú legitímne aj v nulitnom manželstve
Michal Vivoda 06.08.2020

Je potrebné rešpektovať okolnosti

V predkladanej otázke sa spájajú viaceré témy, ktoré treba najskôr správne od seba rozlíšiť a vymedziť. Po prvé ide o vlastnícke právo a po druhé o komunikáciu pravdy a rešpektovanie osoby a jej dobrého mena.
  

Je potrebné rešpektovať okolnosti
Martin Kramara 30.07.2020

Rozhodnutie je na pleciach biskupov

Cirkevná autorita vďaka súčasnej pandémii rozhodla podávať sväté prijímanie do rúk aj na Slovensku. Vnímanie situácie je rozličné, avšak naši otcovia biskupi zaujali jasné stanovisko.    
Rozhodnutie je na pleciach biskupov
Ivan Šulík 23.07.2020

Obozretnosť je na mieste

Poznáme prípady aj z minulosti, že podvodníci poslali ľuďom žiadosti o finančné príspevky v mene nejakej charitatívnej organizácie a vyzbierané peniaze zneužili v svoj vlastný prospech.   
Obozretnosť je na mieste