Blažej Štrba 25.11.2021

Mesiáš bol človek Ježiš

Pri čítaní Svätého písma môžeme naraziť na zvláštnosti, ktorým porozumieme až po zohľadnení viacerých skutočností. Ťažšie porozumiteľné texty treba vždy vykladať v kontexte viacerých hľadísk.

Mesiáš bol človek Ježiš
Jozef Jančovič 17.11.2021

Výchova vo svetle Ježišovej dobroty a nárokov

Čitateľ Svätého písma by sa mal vždy nielen hlbšie zamyslieť nad jeho citátmi, ale navyše usilovať sa porozumieť súvislostiam doby i miest výpovedí.

Výchova vo svetle Ježišovej dobroty a nárokov
Anton Adam 11.11.2021

Žiť v harmónii s Božou vôľou

Formulovaná otázka zasahuje do širokej teologickej, psychologickej aj antropologickej problematiky. Vedomie, že sme stvorení Bohom na jeho obraz a obdarení rozumom i slobodnou vôľou, je nápomocné v usporiadaní vzťahu medzi vôľou človeka a samotnou Božou vôľou.
Žiť v harmónii s Božou vôľou
Ján Viglaš 04.11.2021

Skutkami preklínania a zlorečenia ideme proti samému Bohu

Preklínanie, prekliatie či kliatba je také konanie, ktorým sa človek obracia na nadprirodzené sily so žiadosťou, aby niekomu vznikla škoda, postihlo ho nešťastie alebo sa mu prihodilo niečo zlé. To však nie je v súlade s Božími pravidlami. 

Skutkami preklínania a zlorečenia ideme proti samému Bohu
Alan Ján Dely, OP 28.10.2021

Modlitbou posvätného ruženca sa buduje jednota

Modlitba je základným pilierom nášho vzťahu s Bohom. A preto každá otázka, ktorá smeruje k jej prehĺbeniu, je veľmi dobrá. Modlitba posvätného ruženca už niekoľko storočí patrí medzi perly, ktoré Cirkev uchováva, chráni a ponúka veriacim.

Modlitbou posvätného ruženca sa buduje jednota