Ján Ďurica SJ 08.04.2022

Božia láska nás uzdravuje každý deň

Neustále urážame Krista hriechom, ale on nám napriek tomu dáva veľký dar, a to príležitosť na obrátenie a uzdravenie.

Božia láska nás uzdravuje každý deň
Anton Fabian 01.04.2022

Skutky lásky sú liturgiou Bohu

Dobročinnosť a služba blížnym nie sú v Božích očiach menej hodnotné ako modlitba alebo účasť na bohoslužbe. Služba iným je takisto druh modlitby a liturgie, ktorú vykonávame.
Skutky lásky sú liturgiou Bohu
Daniel Dian 24.03.2022

Ženy sú pre Cirkev požehnaním

Katolíckej cirkvi sa podsúva, že podceňuje či diskriminuje ženu. Žiaľ, tí, čo to tvrdia, nepoznajú Ježiša Krista a jeho postoj k ženám.
Ženy sú pre Cirkev požehnaním
Mário Schwarz 18.03.2022

Ak sa cítime bezmocní, zmocnime sa sami seba

Na aktuálnu vojnovú situáciu u našich východných susedov môžeme reagovať rôzne. Treba si uvedomiť, že naša reakcia môže byť normálnou reakciou na nenormálnu situáciu.
Ak sa cítime bezmocní, zmocnime sa sami seba
Janka Vindišová 10.03.2022

O probléme vojny s deťmi komunikujme

Ony o tom vedia. Dokonca aj tie najmenšie. V škole i medzi sebou otvárajú témy, ktoré doteraz nemuseli riešiť.

O probléme vojny s deťmi komunikujme