Tibor Hajdu 22.10.2020

Sobáš v kostole má svoje opodstatnenie

Uzatváranie manželstva je veľká udalosť pre samotných manželov a s nimi aj pre spoločenstvo Cirkvi. Keď sa slávi sobáš veriacich snúbencov, uzatvárajú sviatostné manželstvo, ktoré ako sviatosť má aj svoje osobitné vyjadrenie v rovine viery.
Sobáš v kostole má svoje opodstatnenie
Štefan Vícen 15.10.2020

Rozdávajme dobro a lásku okolo seba

Pri preklade Svätého písma sv. Hieronym použil na slovo požehnanie výraz benedictio, čo by sme mohli opisne preložiť do slovenčiny ako „hovorenie dobra“. Požehnávať teda znamená hovoriť (priať, zvolávať) dobro niekomu (na niekoho). Je teda veľmi správne zvolávať požehnanie na druhých. Pán Ježiš dokonca hovorí: „Žehnajte tým, čo vás preklínajú“ (Lk 6, 28).
Rozdávajme dobro a lásku okolo seba
Juraj Vittek 08.10.2020

Buďme rozvážni a rozlišujme

Rozlišovanie je jedna z najdôležitejších čností, ktoré dnes potrebuje kresťan. Vyplýva to aj z položenej otázky čitateľa.
Buďme rozvážni a rozlišujme
Ľudovít Malý 01.10.2020

Každý prežíva vieru individuálne

Na prvom mieste je úkon viery a až potom emócie. Keďže sme autentické osobnosti, spôsob vyznania dôverného vzťahu k Bohu je u každého individuálny.
Každý prežíva vieru individuálne
Miroslav Szuda 24.09.2020

Darujme dieťaťu to najcennejšie

Kristus ponúka človeku vo vážnom zdravotnom stave svoju milosť osobitnou sviatosťou pomazania chorých, či je v nemocnici alebo doma. Udeľuje milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené s ťažkou chorobou alebo so starobou. Novorodencom, ktorí sú chorí a v ohrození života, sa ako prvá a základná sviatosť udeľuje krst.
Darujme dieťaťu to najcennejšie