Ján Ďačok 12.09.2019

Pri hriechu sa nedá prikrášľovať

V súčasnom svete sa sexualita chápe ako nástroj číreho pôžitku podľa zásady: „Vezmi, použi, zahoď!“. Je to jeden zo závažných dôsledkov materialistického a utilitaristického chápania ľudského tela. V kresťanskom prístupe sa, naopak, telo vníma ako dar, ktorý treba rešpektovať.

Pri hriechu sa nedá prikrášľovať
Vladimír Thurzo 05.09.2019

Nemôžeme ustupovať z požiadaviek

Predkladaná otázka je veľmi delikátna téma a všeobecné odpovede bez bližšieho poznania osobnej situácie, nie sú až takým dobrým riešením. 

Nemôžeme ustupovať z požiadaviek
Daniel Dian 29.08.2019

Solidarita je vždy možná

Slovo solidarita alebo solidárnosť znamená vo všeobecnosti vzájomnosť, svornosť, družnosť, vzájomnú podporu. 
Solidarita je vždy možná
Anton Adam 22.08.2019

Pravda viery nie je subjektívnym rozhodnutím

Otázka siaha k základnému prvku kresťanskej viery a zvlášť ku katolíckej náuke, ktorá predkladá pravdy ovplyvňujúce formálnu vieru človeka, ale predovšetkým kontextuálne prepojenie na praktické svedectvo veriaceho človeka. 
Pravda viery nie je subjektívnym rozhodnutím
Anton Fabian 15.08.2019

Všetci túžime dosiahnuť spásu

Človek je od prvopočiatku svojich dejín Bohom povolaný, aby mal účasť na Božom nadprirodzenom živote. Večný život je nezaslúženým darom bez akéhokoľvek nároku zo strany stvorenej bytosti. Dôležité je rozlišovať jadro a obal Cirkvi.  

Všetci túžime dosiahnuť spásu