Miroslav Szuda 24.09.2020

Darujme dieťaťu to najcennejšie

Kristus ponúka človeku vo vážnom zdravotnom stave svoju milosť osobitnou sviatosťou pomazania chorých, či je v nemocnici alebo doma. Udeľuje milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené s ťažkou chorobou alebo so starobou. Novorodencom, ktorí sú chorí a v ohrození života, sa ako prvá a základná sviatosť udeľuje krst.
Darujme dieťaťu to najcennejšie
Marek Vaňuš 17.09.2020

Odlišnosť podania je svedectvom autenticity

Už letmý pohľad na evanjeliové texty opisujúce posledné momenty Ježiša na Golgote potvrdzuje rôznosť evanjeliových správ.

Odlišnosť podania je svedectvom autenticity
Štefan Fábry 10.09.2020

Bohoslužobné predmety čistíme s duchovným rešpektom

Liturgické predmety, ktoré sa používajú pri bohoslužbe, si zasluhujú zvláštnu pozornosť a úctu. Veď sú medzi nimi tie, ktoré sa dotýkajú živého Kristovho tela.
Bohoslužobné predmety čistíme s duchovným rešpektom
Vladimír Peregrim 03.09.2020

On je najmä Bohom milosrdenstva

Sväté Písmo nám niekedy ponúka naoko paradoxné protirečivé vyjadrenia, ktoré však pri intenzívnejšom nahliadnutí a skúmaní vo svojej podstate vyjadrijú hĺbku Božej starostlivosti o nás.
On je najmä Bohom milosrdenstva
Daniel Dian 27.08.2020

V chráme zachovajme dôstojnosť oblečenia

Keby sme chceli využiť analógiu - ísť do Božieho chrámu je akoby ísť na kráľovskú audienciu. Určite by sme nevhodným a nedôstojným oblečením nechceli uraziť pozemského kráľa. Zamysleli sme sa však niekedy nad tým, ako prichádzame k najvyššiemu Kráľovi?
V chráme zachovajme dôstojnosť oblečenia