Jana Vozníková 01.12.2022

Vezmime do ruky radšej knihu

Prečo je potrebné čítať knihy a čo spôsobuje, že ľudia čítať prestávajú?

ANDREJ, STREDNÉ SLOVENSKO

Vezmime do ruky radšej knihu
Lukáš Uváčik 24.11.2022

Kostol nie je farská obývačka

Čo vás viedlo k prerábke vášho farského kostola a ako pri renovácii postupovať? Čo všetko treba zohľadňovať?

DARINA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Kostol nie je farská obývačka
Janka Vindišová 17.11.2022

Sloboda spolu so zodpovednosťou

Nadobudla som vek dospelosti, 18 rokov. Ako to mení môj vzťah s rodičmi? Musím sa nimi ešte riadiť alebo som aj v tomto slobodná?

LENKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Sloboda spolu so zodpovednosťou
Ľubomír Hlad 10.11.2022

Milosrdenstvo je aj darovať svoj čas

Máme ľuďom žobrajúcim na ulici dávať milodary?

LÝDIA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Milosrdenstvo je aj darovať svoj čas
Vladimír Thurzo 03.11.2022

Odpustky v spoločenstve Krista a svätých

Ako môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše zosnulých a ako im máme porozumieť?

KAROL, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Odpustky v spoločenstve Krista a svätých