Janka Vindišová 10.03.2022

O probléme vojny s deťmi komunikujme

Ony o tom vedia. Dokonca aj tie najmenšie. V škole i medzi sebou otvárajú témy, ktoré doteraz nemuseli riešiť.

O probléme vojny s deťmi komunikujme
Vladimír Juhás 03.03.2022

Krst neslúži pre potreby štatistiky

Opakovaným argumentom niektorých dospelých nedať dieťa pokrstiť po narodení je darovať mu slobodu voľby. Za tým sa však skrýva vyhasínajúci oheň viery samotného rodiča.
Krst neslúži pre potreby štatistiky
Štefan Vícen 24.02.2022

Ježiš pozýva na vytrvalé nasledovanie

Predsavzatia a sebazápory k Pôstnemu obdobiu patria. Koniec-koncov, mali by byť súčasťou kresťanského života, veď v podstate ide o požiadavku nasledovania Krista: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).
Ježiš pozýva na vytrvalé nasledovanie
Roman Titze 17.02.2022

Najúčinnejšia pomoc pre duše v očistci

Obeta svätej omše je nevyčerpateľný prameň pomoci pre duše v očistci. Prirodzene, v miere, ktorú pozná len Boh.
Najúčinnejšia pomoc pre duše v očistci
Ľubomír Hlad 10.02.2022

Boh nás miluje všetkých rovnako

Predložená otázka sa týka toho, čo teológia nazýva Božími vlastnosťami či atribútmi Božieho bytia. Božia láska sa vo vzťahu ku každému človeku prejavuje identicky. 

Boh nás miluje všetkých rovnako