Dagmar Kráľová 23.06.2022

Cesta nasmerovaná k Najvyššiemu

Putovanie. Správny rytmus, rozprúdená krv, výdatné okysličenie tela pomáhajú vyjsť zo seba a bežných stereotypov, posilňujú zmysel pre širšie horizonty, výšku i hĺbku existencie.
Cesta nasmerovaná k Najvyššiemu
Dušan Pecko 16.06.2022

Laici dávajú farnosti a Cirkvi aktívny život

Bez aktívnej účasti laikov vo farnosti nie je v plnej miere možný apoštolát. Členovia farnosti sú živým nástrojom evanjelizácie.

Laici dávajú farnosti a Cirkvi aktívny život
Vladimír Kiš 09.06.2022

Prijímanie Eucharistie do rúk

Otázka prijímania Eucharistie do rúk sa stala u nás veľmi diskutovanou najmä na pozadí protiepidemických opatrení. Nový záujem o ňu sa objavil aj po rozhodnutí Konferencie biskupov Slovenska takéto rozdávanie svätého prijímania zachovať.
Prijímanie Eucharistie do rúk
Ján Duda 03.06.2022

Sprievodca k večnému životu

Vysvätený kňaz je pastierom jemu zverených veriacich. Je pre nich učiteľom viery a vysluhovateľom sviatostí a svätenín.

Sprievodca k večnému životu
Lukáš Durkaj 26.05.2022

Zneužívanie moci nachádzame aj v Biblii

Biblia nám zjavuje, aký je Boh. No vo veľkej miere nám rovnako odhaľuje, aký je človek. Preto obsahuje aj opisy pokleskov, ba až všakovakých zverstiev, ktorých je ľudská bytosť schopná.
Zneužívanie moci nachádzame aj v Biblii