Radoslav Šaškovič 13.08.2020

Deti sú legitímne aj v nulitnom manželstve

Je veľa ľudí, ktorí majú vedomosť o existencii cirkevných súdov i o procesoch skúmania platnosti manželstva, a preto majú k týmto témam veľa otázok.

Deti sú legitímne aj v nulitnom manželstve
Michal Vivoda 06.08.2020

Je potrebné rešpektovať okolnosti

V predkladanej otázke sa spájajú viaceré témy, ktoré treba najskôr správne od seba rozlíšiť a vymedziť. Po prvé ide o vlastnícke právo a po druhé o komunikáciu pravdy a rešpektovanie osoby a jej dobrého mena.
  

Je potrebné rešpektovať okolnosti
Martin Kramara 30.07.2020

Rozhodnutie je na pleciach biskupov

Cirkevná autorita vďaka súčasnej pandémii rozhodla podávať sväté prijímanie do rúk aj na Slovensku. Vnímanie situácie je rozličné, avšak naši otcovia biskupi zaujali jasné stanovisko.    
Rozhodnutie je na pleciach biskupov
Ivan Šulík 23.07.2020

Obozretnosť je na mieste

Poznáme prípady aj z minulosti, že podvodníci poslali ľuďom žiadosti o finančné príspevky v mene nejakej charitatívnej organizácie a vyzbierané peniaze zneužili v svoj vlastný prospech.   
Obozretnosť je na mieste
Daniel Dian 16.07.2020

Dôležitá je úprimná súčinnosť

Pri sviatosti zmierenia sú dvaja aktéri – spovedajúci sa a spovedník, konajúci in persona Christi, teda v mene Krista, rovnako ako vo svätej omši.   
Dôležitá je úprimná súčinnosť