Marek Vaňuš 01.04.2021

Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu

Podľa kánonických evanjelií pri postavách Nikodéma a Jozefa z Arimatey ide o mužov z radov Židov, ktorí po Ježišovej smrti na kríži zabezpečili dôstojné pochovanie jeho tela.
Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu
Ján Otruba, OFMCap 25.03.2021

Modlitbou prejavujeme najmä lásku k Bohu

Predkladaná otázka prezrádza, že čitateľka rozmýšľa o otázkach viery a duchovného života a nekoná svoju modlitbu len ako zvykový úkon. Pre veriaceho je skutočne dôležité zaoberať sa významom modlitby.
Modlitbou prejavujeme najmä lásku k Bohu
Vladimír Thurzo 18.03.2021

Prirodzený zákon máme v srdci

Z pohľadu cirkevného učenia je hriech jasná záležitosť, keď slobodne prestupujeme Božie a cirkevné prikázania. Podobne je to pri ľudských zákonoch, za ktorých porušenie nesieme zodpovednosť.
Prirodzený zákon máme v srdci
Jozef Jančovič 11.03.2021

Tajomné odmietnutie Ježiša

Pri čítaní evanjelií čitateľov niekedy zarazia isté slová, ktoré akoby protirečili samotnému Bohu. Pohľad biblistu nám odkrýva dôležité súvislosti.
Tajomné odmietnutie Ježiša
Jozef Daško 04.03.2021

Nemožnosť pristupovať k sviatostiam je bolestivá

Opakovaným problémom viacerých veriacich je indispozícia pristupovať k sviatostiam v dôsledku iregulárnych manželských situácií. Existujú prísne vymedzené pravidlá, pri ktorých naplnení je to eventuálne možné. Závisí od túžby a vôle veriacej osoby.
Nemožnosť pristupovať k sviatostiam je bolestivá