Štefan Fábry 04.04.2019

Manželstvo si vysluhujeme pred tvárou Cirkvi

Vyslúženie sviatosti manželstva vnímame oveľa hlbšie, ako len akúsi rodinnú slávnosť či zmluvu medzi mužom a ženou, ktorou sa dohodnú, ako sa budú volať, kde budú bývať a za akých podmienok budú spravovať spoločný majetok či vychovávať deti. 


 

Manželstvo si vysluhujeme pred tvárou Cirkvi
Daniel Dian 19.03.2019

Zachovanie pôstnej disciplíny je prejav lásky

Pôst je dobrovoľné úplné alebo čiastočné odrieknutie sa jedla alebo iných pôžitkov. Pôst v Cirkvi nie je telesnou očisťovacou kúrou ani diétou. 
Zachovanie pôstnej disciplíny je prejav lásky
Roman Titze 12.03.2019

Naše áno nech je áno, a nie nech je nie

Už i medzi hrajúcimi sa deťmi, keď vznikne pochybnosť, možno započuť slová: Tak prisahaj. Uvedomujú si možnosť klamstva, a preto chcú využiť prísahu k väčšej záruke pravdivosti daných slov alebo faktov. 
Naše áno nech je áno, a nie nech je nie
Ľuboš Tvrdý 05.03.2019

Niektoré termíny potrebujeme vysvetliť

Vo farských spoločenstvách niekedy nastanú situácie, ktoré sa viažu k životu v Cirkvi. Sú odborne označené, ale veriaci ich nie úplne chápu, pretože nie sú obvyklými pojmami. Aby nedochádzalo k nedorozumeniu a skreslenému výkladu, je vhodné, aby poznali súvislosti.  
Niektoré termíny potrebujeme vysvetliť
Vojtech Nepšinský 26.02.2019

Výber vhodných kandidátov nie je formalita

V našich farnostiach sa do liturgických úkonov zapájajú aj laici. Ich disponovanosť na túto službu treba objektívne posúdiť.  

Výber vhodných kandidátov nie je formalita