Pavol Zahatlan 25.01.2024

Nová dimenzia ľudskej existencie

Som veriaci katolík, no pri modlitbe Verím v Boha v časti „verím vo vzkriesenie tela“ mám problém pochopiť, ako to bude na konci vekov s tými, ktorých telá boli spálené alebo inak zničené, a s tými, ktorých duše sú už oslávené v nebi.
Peter, Západné Slovensko 

Nová dimenzia ľudskej existencie
Ľubomír Hlad 13.01.2024

Jedno a to isté božstvo

Chcem reagovať na článok uverejnený v KN 32 Obetovať Božie telo obetované za nás. Na rekolekcii kňazov sme sa rozprávali o jednom vyjadrení. „Predmetom obety teda nie je božská podstata, spoločná Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, ale božstvo Ježiša Krista, ktoré v učení Cirkvi a teológov priamo a bezprostredne znamená božstvo vlastné Ježišovi, odlišné od božstva Otca – teda znamená to isté, čo jeho božská osoba.“ Tu je naše dubium: Ak je božstvo vlastné Ježišovi odlišné od božstva Otca, má vlastné božstvo aj Otec a Duch Svätý? Máme teda tri božstvá?

MICHAL, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Jedno a to isté božstvo
Ivan Kňaze 06.01.2024

Svätá omša je platná na váš úmysel

Ako je to so slúžením svätej omše na určitý úmysel? Svätá omša bude slúžená napríklad v Afrike, ale úmysel tejto svätej omše kňaz, ktorý ju bude slúžiť, nevie, pretože „sprostredkovateľ“ mu to ani neoznámi. Vraj z dôvodu rečovej bariéry. V dnešnej dobe aj kňazi v Afrike určite ovládajú okrem domorodého jazyka aj niektorý svetový jazyk a úmysel napríklad „zomrelý Ján“, ktorý je označený †Ján, sa dá ľahko preložiť. Je vôbec svätá omša platná na úmysel, ktorý som uviedla?
MÁRIA, STREDNÉ SLOVENSKO

Svätá omša je platná na váš úmysel
Filip Andrej Čierny, OFM 16.12.2023

Pôst či striedmosť nás nemá oslabovať

Ako z pohľadu starostlivosti o telo treba vnímať pôst? Kde sú zdravé medze pôstu, striedmosti? A čo už je škodlivé?
MÁRIA, STREDNÉ SLOVENSKO

Pôst či striedmosť nás nemá oslabovať
Ján Ďurica SJ 09.12.2023

Manželstvo je spoločenstvo života a lásky

Je správne žiť v manželstve len kvôli tomu, aby deti netrpeli, aby vyrastali v úplnej rodine, aj keď sa vzťah medzi manželmi zachrániť nedá?
ŽANETA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Manželstvo je spoločenstvo života a lásky