Miroslav Hafera 25.02.2021

Nech rodina je spoločenstvom modlitby

V súčasnosti čoraz viac na nás veriacich dolieha nemožnosť fyzicky sa zúčastniť na svätej omši. Zároveň máme prirodzenú potrebu neustále rozvíjať duchovný život s naším Pánom. Rodina je domácou cirkvou, v ktorej sa máme o to neustále usilovať.
Nech rodina je spoločenstvom modlitby
Daniel Dian 18.02.2021

Výzdoba chrámu má svoje presné pravidlá

Výzdoba chrámov kvetmi sa riadi vlastnými liturgickými predpismi. Pre veriacich má však okrem iného tiež viesť k zamysleniu nad pravdivosťou vlastného prežívania viery.
Výzdoba chrámu má svoje presné pravidlá
Jozef Kyselica, SJ 11.02.2021

Krstní rodičia sú predstaviteľmi prítomnej Cirkvi

Otázka katolíckych rodičov, či si môžu za krstného otca alebo krstnú matku vziať pri krste svojho dieťaťa evanjelika alebo naopak, či môže katolík vziať na seba službu krstného rodiča pri krste v Evanjelickej cirkvi, je na našom konfesijne miešanom úžemí častá.
Krstní rodičia sú predstaviteľmi prítomnej Cirkvi
Ján Duda 04.02.2021

Platné manželstvo uzatvára zrelý človek

Keď človek vstupuje do manželstva, nie je zbavený svojprávnosti a racionálneho uvažovania. Napriek tomu existujú okolnosti, ktoré vylučujú platnosť uzavretia sviatostného manželstva.
Platné manželstvo uzatvára zrelý človek
Martin Kramara 28.01.2021

Buďme zodpovední za seba i za tých, čo prídu po nás

Okrem vážnej zdravotníckej situácie sa predmetom úvah čoraz častejšie stáva otázka sčítania obyvateľov našej krajiny. Definovať sa ako kresťan nie je iba štatistický údaj, ale prejav zodpovednosti, že nám záleží na kresťanskej budúcnosti Slovenska.
Buďme zodpovední za seba i za tých, čo prídu po nás