Eva Račková 19.08.2023

Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte

S mojím bratom sa nezhodnem v otázke vojny na Ukrajine. On má svoju pravdu opretú o rozličné dezinformácie a rozumne komunikovať na túto tému sa s ním nedá, dokonca sme sa pohádali. Ako viesť debatu s ľuďmi s odlišným názorom, ktorý je postavený na nepravdivých informáciách?
MARTINA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Počúvajte, zvažujte, nepresviedčajte
M. Benediktína Fečová, ISMM 12.08.2023

Obetovať Božie telo obetované za nás

Často sa modlím korunku Božieho milosrdenstva, kde vyslovujeme obetujem ti telo, krv... Ako my môžeme obetovať Božie telo, ktoré bolo obetované za nás?
JANA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Obetovať Božie telo obetované za nás
Anton Adam 05.08.2023

Prijať svetlo nadprirodzenej viery

Čo mám robiť, ak mám problém stotožniť sa s niektorým z učení Cirkvi? Napríklad o Nepoškvrnenom počatí, celibáte či neomylnosti pápeža.

JÁN, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Prijať svetlo nadprirodzenej viery
Jana Bieščad Vindišová 29.07.2023

Niektoré veci sa hovoria veľmi ťažko

Mám kamaráta, ktorý si prešiel ťažším obdobím a nechcel sa o tom s nikým rozprávať. Čo hrozí, ak sa mladý človek uzatvára do seba a nekomunikuje o svojich pocitoch?
JANKA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Niektoré veci sa hovoria veľmi ťažko
Lukáš Durkaj 22.07.2023

Ten Otec, ktorý sídli na nebesiach

V Matúšovom evanjeliu sa píše: „Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský“ (Mt 23, 9). Ako to mám chápať vo vzťahu k svojmu otcovi či k duchovným otcom?

EMIL, STREDNÉ SLOVENSKO

Ten Otec, ktorý sídli na nebesiach