Janka Vindišová 18.05.2023

Násilie v médiách a rozvoj dieťaťa

Podnecujú mediálne obsahy deti do agresívneho správania? Do akej miery? MARTIN, STREDNÉ SLOVENSKO

Násilie v médiách a rozvoj dieťaťa
Dagmar Kráľová 11.05.2023

V srdci nosila slová Pánovho zákona

Ako hlbšie prežívať vzťah s Pannou Máriou? V modlitbách sa zväčša obraciame na Ježiša, ako však prehĺbiť vzťah s Božou Matkou a s dôverou sa obrátiť aj na ňu?

LENKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

V srdci nosila slová Pánovho zákona
Martin Ďuračka 04.05.2023

Na ceste k cieľu dodajme deťom energiu

Ako motivovať deti k účasti na svätej omši? Je správne sľúbiť im nejakú odmenu?

ANNA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Na ceste k cieľu dodajme deťom energiu
Daniel Dian 27.04.2023

Čo s prečítanými novinami

Ako separovať alebo znovu použiť Katolícke noviny, ale aj inú duchovnú literatúru?

SLAVOMÍRA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Čo s prečítanými novinami
Vladimír Kiš 20.04.2023

Napredovanie v kresťanskom živote

Môže byť človek, ktorý nevedie čestný život (manželka sa od neho musela odsťahovať pre jeho agresívne správanie a on má inú priateľku), lektorom na svätých omšiach, chodiť na svätú spoveď, pristupovať k sviatostiam?

JUDITA, STREDNÉ SLOVENSKO

Napredovanie v kresťanskom živote