Roman Titze 07.05.2020

Dôležitá je vnútorná túžba

Prednedávnom na žiadosť svetských predstavených otcovia biskupi s bolesťou v srdci rozhodli o pozastavení verejného slávenia svätých omší. V praxi to znamená, že aktuálne ľudia nemajú možnosť prijať Eucharistiu. Je tu však príležitosť sledovať sväté omše prostredníctvom prenosu v televízii, respektíve v iných elektronických médiách.   

Dôležitá je vnútorná túžba
Dagmar Kráľová 30.04.2020

Ježiš nezavrhuje lásku k rodičom

Otázka čitateľky ukazuje, ako nás Sväté písmo učí uvažovať, hľadať a porovnávať. Je napísané tak, aby sme v ňom nehľadali príliš zjednodušené či jednoznačné riešenia. Aby sme správne vychytili ducha problému, potrebujeme sa ponamáhať v modlitbe i v uvažovaní. Nadovšetko sa nám zíde vytrvalým čítaním spoznávať Božie slovo ako celok.

Ježiš nezavrhuje lásku k rodičom
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 09.04.2020

Chceme naďalej informovať aj povzbudzovať

Mnohí veriaci si stále kupujú naše noviny priamo v kostoloch. V týchto dňoch sa verejné slávenie bohoslužieb nekoná, preto sa viacerí pýtajú aký je k nim prístup. 
Chceme naďalej informovať aj povzbudzovať
Jozef Kováčik 03.04.2020

Rešpektujeme odporúčania verejného záujmu

V týchto dňoch veriaci majú príležitosť sledovať slávenie bohoslužieb prostredníctvom televízie. Mnohým napadla otázka, ako je to s dodržiavaním primárnych opatrení prevencie šírenia koronavírusu. 
Rešpektujeme odporúčania verejného záujmu
Ján Duda 02.04.2020

Manželstvo je aj o záväzkoch

Existujú manželstvá medzi osobami, z ktorých jedna je pokrstená v Katolíckej cirkvi a druhá patrí do cirkvi alebo ekleziálnej spoločnosti, ktorá nie je v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou. Bez výslovného dovolenia kompetentnej vrchnosti sú tieto manželstvá zakázané. 

Manželstvo je aj o záväzkoch