Tabletka ako nástroj zabitia nového života

Pred pár dňami rozvírila diskusiu potratová tabletka. Chcela by som vedieť, na akom princípe funguje? Prečo nie je z morálneho hľadiska možné využívať ju? BERTA, STREDNÉ SLOVENSKO

Ján Ďačok 06.07.2023
Tabletka ako nástroj zabitia nového života

Použitie potratových tabletiek je zlo, ktorému sa treba vyhýbať. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

K týmto otázkam je vhodné pridať ešte dve: Kedy sa začína individuálny ľudský život? Čo je úmyselný potrat? Individuálny ľudský život sa začína splynutím mužskej pohlavnej bunky – spermie so ženskou pohlavnou bunkou – vajíčkom.

To je základ novej ľudskej bytosti, ktorá už má osobitnú genetickú informáciu, má svoju dôstojnosť, a preto má byť rešpektovaná a chránená. Úmyselný potrat je umelý a chcený zásah do života nového ľudského jedinca, ktorý vedie k jeho zničeniu.

Kongregácia pre náuku viery to formuluje takto: „Ako je známe, úmyselný potrat je – nezávisle od toho, ako je vykonaný – vedomým a priamym zabitím ľudskej bytosti v počiatočnom štádiu jej života medzi počatím a narodením“ (Inštrukcia Dignitas personae o niektorých otázkach bioetiky, 2008, 23).

VEZMI, POUŽI, ZAHOĎ

Ľudský zárodok (embryo) môže byť zničený viacerými spôsobmi a potratové tabletky sú jedným z nich. Sú len iným prejavom terajšieho ponímania sexuality ako prostriedku jednoduchého pôžitku podľa zásady: „Vezmi, použi, zahoď!“

Či k počatiu dôjde alebo nie, závisí predovšetkým od toho, či je k dispozícii zrelé vajíčko. To vysvetľuje skutočnosť, že nie pri každom pohlavnom styku dôjde aj k oplodneniu a že nie každé použitie potratovej tabletky vedie k potratu.

Potratové tabletky fungujú v dvoch časových intervaloch: pred uhniezdením zárodku v maternici alebo až po jeho uhniezdení. Ako intercepčné (zadržiavacie) prostriedky sa označujú tie, ktoré spomaľujú rast embrya vo vajcovode, obmedzujú jeho pohyb do maternice a blokujú jeho uhniezdenie v nej.

V dôsledku toho je embryo neschopné ďalšieho vývoja a odumiera. Tieto prostriedky sa propagujú a predpisujú ako „antikoncepčné“, ale prakticky sú potratové. Kontragestačné prostriedky sú tie, ktoré spôsobujú odlúčenie sliznice maternice a s ňou aj už zahniezdeného zárodku a jeho zničenie.

DIGNITAS PERSONAE

Morálne hodnotenie ich používania predkladá Inštrukcia Dignitas personae, keď tvrdí: „... u človeka, ktorý chce zabrániť uhniezdeniu prípadne počatého embrya a žiada alebo na ten účel predpisuje takéto prostriedky, v zásade už je aboritívny úmysel.

Ak dôjde k meškaniu menštruácie, niekedy sa pristupuje k použitiu kontragestatív, ktoré sa zvyčajne aplikujú jeden alebo dva týždne po tom, čo bolo zaznamenané meškanie. Deklarovaným cieľom je obnoviť menštruáciu, no v skutočnosti ide o interrupciu práve uhniezdeného embrya.

Použitie prostriedkov intercepcie a kontragestatív spadá pod hriech interrupcie a je závažne nemorálne. Okrem toho len čo je isté, že bola uskutočnená interrupcia, nesie to so sebou aj závažné kánonické postihy“ (23).

Na toto treba pamätať aj pri súčasných ideologických diskusiách o zavedení takzvaného chemického potratu. Z morálneho hľadiska nie je možné využívať potratové tablety, lebo sú nástrojmi zabitia nových ľudských jedincov. Treba k tomu zaujať odmietavé stanovisko. Neužívať potratové tabletky ani antikoncepciu.

Antikoncepčná mentalita totiž jednoznačne vedie k potratovej mentalite. Protiváhou je formácia k zodpovednému životu, k čnostiam a k čistote pred manželstvom i v manželstve. Taký životný štýl je spoľahlivou zárukou osobného šťastia a Božieho požehnania.