Dane majú zlepšiť život v spoločnosti

Prečo je potrebné platiť dane?

VLADIMÍRA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Anna Vallušová 22.06.2023
Dane majú zlepšiť život v spoločnosti

Snažme sa dávať Bohu, čo je Božie, dane plaťme v súlade s legislatívou a snažme sa o zabezpečenie mieru a spravodlivosti. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Originálnejšiu odpoveď ako tú, ktorú na obdobnú otázku dáva Sväté písmo, neponúknem, ale pokúsim sa priblížiť problematiku z pohľadu ekonóma.

Dane spolu s odvodmi tvoria väčšinu príjmov štátneho rozpočtu. Načo tieto zdroje slúžia, najlepšie pochopíme, keď sa pozrieme na jeho výdavkovú stranu. Výdavky štátneho rozpočtu majú plniť dve základné funkcie.

SPOLOČNÝ NÁKUP

V prvom rade ide o zabezpečenie celého radu služieb pre občanov, akými sú napríklad verejné osvetlenie, obrana štátu alebo predpovede počasia.

Tieto zdanlivo nesúvisiace typy služieb majú z ekonomického hľadiska dve zaujímavé vlastnosti. Po prvé, ak sú k dispozícii pre jedného občana, sú automaticky k dispozícii pre všetkých.

V tomto ohľade sa služba zabezpečenia verejného osvetlenia líši od služby povedzme kaderníka. Ak vám kaderník ostrihá vlasy, úžitok z tejto služby máte len vy.

Ak je v meste zabezpečené verejné osvetlenie, jeho výhody využívajú všetci obyvatelia mesta. Druhou vlastnosťou je nevylučiteľnosť zo spotreby – ak kaderníkovi odmietnete zaplatiť, neostrihá vás.

Ak nebudete platiť za verejné osvetlenie, neexistuje mechanizmus, ktorý by zabezpečil jeho zapnutie či vypnutie.

Z týchto dvoch vlastností vyplýva, že verejné služby nie je možné zabezpečovať spôsobom, akým si zabezpečujeme služby spomínaného kaderníka, teda tak, že súkromný poskytovateľ ich ponúka a my ako jednotlivci ich nakupujeme.

Súkromní poskytovatelia by nedokázali určiť, komu fakturovať svoje služby, pretože nie je možné presne povedať, kto a koľkokrát ich využil.

Preto sa takéto služby zabezpečujú spoločným nákupom z peňazí vyzbieraných pomocou daní.

SPRAVODLIVÉ ROZDEĽOVANIE

Ďalšou funkciou štátneho rozpočtu je zabezpečenie spravodlivejšieho a rovnomernejšieho rozdelenia zdrojov v spoločnosti.

Ľudia s vyššími príjmami prispievajú vo väčšej miere do spoločného rozpočtu a tieto zdroje sa využívajú na podporu ľudí s nižším príjmom. Nejde pritom len o sociálne dávky.

Nástrojom prerozdelenia je napríklad aj zdravotný systém, ktorý je nastavený solidárne, teda prispievajú doň z vlastných príjmov všetci, ale čerpajú z neho ľudia, ktorí potrebujú v danom čase zdravotnú starostlivosť.

Zhrnuté jednou vetou: dane sú nástroj, ktorý nám umožňuje spolupracovať na zlepšení života celej spoločnosti.