K akupunktúre pristupujme opatrne

Mám medzery a nejasnosti vo sfére liečby akupunktúrou. Prosím o vysvetlenie a postoj k liečbe týmto spôsobom – či je v rozpore s katolíckou vierou a jej učením.
Ignácia, Západné Slovensko 

Ján Ďačok 27.01.2024
K akupunktúre pristupujme opatrne

Ak sa pri alternatívnej liečbe zdôrazňuje používanie nejasných „energií“, na mieste je opatrnosť. Môžu byť vstupnu bránou negatívnych síl. Ilustračná snímka: unsplash.com/ Katherine Hanlon

Akupunktúra patrí k metódam tradičnej čínskej medicíny. Opiera sa o taoizmus a konfucianizmus. Spolu s budhizmom predstavujú tri hlavné čínske filozofické smery a svetonázory. Existuje niekoľko desiatok špekulatívnych teórií, ktoré sa snažia objasniť mechanizmus účinku akupunktúry. Ani jedna z nich však nie je z vedeckého hľadiska uspokojivá.

JIN A JANG

Podľa najznámejšej tradičnej teórie Tao (cesta) sa chápe ako prvotný princíp sveta, ktorý stál na počiatku všetkého a vo všetkom je prítomný. Má dve základné zložky: Jang (mocná, pozitívna, nebeská) a Jin (slabá, negatívna, pozemská), ktoré sa vzájomne dopĺňajú, vedú k rovnováhe, zdraviu a k plynulému toku kozmickej energie v tele. Prevaha jednej z nich vedie k nesúladu, k narušeniu cirkulácie životnej energie a k ochoreniu.

Kozmická energia prúdi telom cez osobitné dráhy, ktoré spájajú body akupunktúry a ktoré sú poprepájané navzájom i s jednotlivými orgánmi. Chorobu, až smrť môže spôsobiť spomalenie alebo zastavenie toku kozmickej energie. K tomu je nutné uviesť, že pre vedecké chápanie medicíny o príčine a účinku uvedené tvrdenia nie sú presvedčivé ani prijateľné.

Akupunktúra údajne sťahuje kozmickú energiu, vedie k rovnováhe oboch zložiek i cirkulácie životnej energie, a tak k uzdraveniu. Využívaním prepracovaného systému bodov a dráh stimuluje takzvané aktívne body na povrchu tela použitím osobitných ihiel alebo tlaku, tepla, elektrického prúdu, laserového lúča a podobne.

Akupunktúra patrí medzi metódy alternatívnej medicíny. Niektorí lekári ju uznávajú a praktizujú, mnohí jej metódy považujú za placebo, iní ich úplne odmietajú.

DVA POHĽADY

Pri osobnom rozlišovaní treba zodpovedne zvážiť najmä dva pohľady: 1. opatrnosť voči šarlatánom, ktorí môžu ohrozovať zdravie ľudí; 2. filozofické základy, z ktorých vychádzajú tieto praktiky a spiritualita, ktorú vyjadrujú.

Tú najčastejšie odráža religiozita New age (nová doba). Poukazuje na to aj vatikánsky dokument Ježiš Kristus – Prameň živej vody (2003): „New age propaguje širokú škálu liečebných praktík, ako je akupunktúra, homeopatia, masáže, meditácia“ (2.2.3). Treba zdôrazniť, že hnutie New age popiera osobného Boha, hriech a potrebu vykúpenia.

OPATRNOSŤ

Tradičná liečba sa však niekedy môže zo strany liečiteľa spájať aj s okultnými silami (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, čl. 2117). Aby sa tak dosiahla jej „účinnosť“.

Vždy, keď sa zdôrazňujú nejasné „energie“, je to z hľadiska viery podozrivé. Boh je totiž Osoba, Pravda, a nie akási neurčitá energia. Používanie metód alternatívnej medicíny – aj akupunktúry – môže byť vstupnou bránou pre zlé mocnosti.

Dobre formované svedomie a správne rozlišovanie dovoľuje prijať od kvalifikovaného lekára liečbu, ktorá je zameraná na opravdivé dobro človeka. Pre katolíka však nesmie byť ľahostajné, že akupunktúra môže súvisieť s religiozitou New age, ktorá radikálne odmieta kresťanstvo.