Demografická situácia na Slovensku

11.10.2007
Demografická situácia na Slovensku

www.statistics.sk

K 31. decembru 2006 mala Slovenská republika 5 393 637 obyvateľov. Narodilo 53 904 živých detí a zomrelo 53 301 osôb. Uzavretých bolo 25 939 manželstiev a rozviedlo sa 11 716 manželstiev. Prirodzený prírastok obyvateľstva bol 603 osôb. Zahraničnou migráciou pribudlo 3 854 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol tak medziročne vyšší o 99 osôb a dosiahol hodnotu 4 457.