História zavedenia umelých potratov vo svete

Na internetovej stránke www.pravonazivot.sk si môžete prečítať aj iné zaujímavé informácie okrem nižšie uvedenej histórie zavedenia umelých interrupcií. Ako zdroj je uvedený Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR 3/2007, s. 6.
11.10.2007
História zavedenia umelých potratov vo svete

1920 – Lenin zaviedol v Sovietskom zväze potraty bez obmedzenia.
1935 – Nacistické Nemecko zmenilo svoje rasistické zákony, aby zaistilo potraty pre ženy s vrodeným a genetickým poškodením alebo plod s dedičným postihnu- tím. – Islandský socialistický parlament zaviedol potraty zo zdravotných dôvo- dov a nútené sterilizácie.
1936 – Stalin zmenil Leninov zákon a zakázal potraty s úmyslom zabrániť ďalšiemu poklesu populácie.
1938 – Švédsky sociálnodemokratický parlament zaviedol potraty zo zdravotných, hu- manitárnych a eugenických dôvodov a nútené sterilizácie (v platnosti od roku 1936 do roku 1976). Dánsky sociálnodemokratický parlament zaviedol potra- ty pre záchranu života ženy. Vo Veľkej Británii bol súdne zavedený precedens umožňujúci potraty v prípade psychického alebo fyzického poškodenia ženy.
1953 – Od tohto roku neboli potraty v Holandsku prakticky trestané.
1955 – Po Stalinovej smrti (1953) boli potraty v ZSSR opäť umožnené.
1956 – Následne na to zaviedli potraty sovietske satelity Poľsko, Maďarsko a Bulhar- sko. Sociálnodemokratické Dánsko a Švédsko ďalej liberalizovali potraty.
1957 – Ďalšie sovietske satelity, Československo a Rumunsko, zaviedli potraty. Čína zaviedla potraty bez obmedzenia.
1966 – Rumunsko zakázalo potraty pre pokles populácie.
1967 – Veľká Británia za vlády labouristov (socialisti) zaviedla potraty na popud libe- rálnych demokratov.
1969 – Južná Austrália za vlády labouristov a Kanada za vlády ľavicových liberálov
zaviedli potraty.
1970 – Fínsko zaviedlo potraty za vlády socialistov.
1972 – Komunistická NDR zaviedla potraty.
1973 – USA zaviedlo potraty vinou zmanipulovaného súdneho prípadu Roe vs. Wade. Maďarsko obmedzilo potraty pre pokles populácie.
1974 – Rakúski sociálni demokrati zaviedli potraty.
1975 – Francúzsko pod vedením stredopravicovej UDR a JAR pod vedením Národnej strany (apartheid) zaviedli potraty. Island a Švédsko ďalej liberalizovali potraty.
1976 – Západné Nemecko pod vedením SDP (socialisti) zaviedlo potraty.
1977 – Izrael pod vedením ľavice a Nový Zéland pod vedením stredopravicovej Ná- rodnej strany zaviedli potraty.
1978 – Talianske ľavicové strany a Nórska strana práce zaviedli potraty. Komunistic- ká Juhoslávia zaviedla potraty.
1981 – Sociálni demokrati v Holandsku oficiálne legalizovali potraty.
1985 – Sociálni demokrati v Španielsku zaviedli potraty zo zdravotných dôvodov a v prípade znásilnenia.
1986 – Sociálni demokrati v Grécku zaviedli potraty.
1989 – V eufórii nesprávne pochopenej slobody liberalizovali potraty Maďarsko a Ru- munsko (deň po smrti Ceausesca).
1990 – Socialisti a liberáli v Belgicku presadili potraty.
1993 – Poľsko zakázalo potraty.
2002 – Švajčiarsko sa v národnom referende vyslovilo za legalizáciu potratov, ktorú navrhli vládnuci socialisti.
2007 – Portugalsko pod vedením socialistov presadilo legalizáciu potratov.