História zavedenia umelých potratov vo svete

11.10.2007
História zavedenia umelých potratov vo svete

1920 – Lenin zaviedol v Sovietskom zväze potraty bez obmedzenia.
1935 – Nacistické Nemecko zmenilo svoje rasistické zákony, aby zaistilo potraty pre ženy s vrodeným a genetickým poškodením alebo plod s dedičným postihnu- tím. – Islandský socialistický parlament zaviedol potraty zo zdravotných dôvo- dov a nútené sterilizácie.
1936 – Stalin zmenil Leninov zákon a zakázal potraty s úmyslom zabrániť ďalšiemu poklesu populácie.
1938 – Švédsky sociálnodemokratický parlament zaviedol potraty zo zdravotných, hu- manitárnych a eugenických dôvodov a nútené sterilizácie (v platnosti od roku 1936 do roku 1976). Dánsky sociálnodemokratický parlament zaviedol potra- ty pre záchranu života ženy. Vo Veľkej Británii bol súdne zavedený precedens umožňujúci potraty v prípade psychického alebo fyzického poškodenia ženy.
1953 – Od tohto roku neboli potraty v Holandsku prakticky trestané.
1955 – Po Stalinovej smrti (1953) boli potraty v ZSSR opäť umožnené.
1956 – Následne na to zaviedli potraty sovietske satelity Poľsko, Maďarsko a Bulhar- sko. Sociálnodemokratické Dánsko a Švédsko ďalej liberalizovali potraty.
1957 – Ďalšie sovietske satelity, Československo a Rumunsko, zaviedli potraty. Čína zaviedla potraty bez obmedzenia.
1966 – Rumunsko zakázalo potraty pre pokles populácie.
1967 – Veľká Británia za vlády labouristov (socialisti) zaviedla potraty na popud libe- rálnych demokratov.
1969 – Južná Austrália za vlády labouristov a Kanada za vlády ľavicových liberálov
zaviedli potraty.
1970 – Fínsko zaviedlo potraty za vlády socialistov.
1972 – Komunistická NDR zaviedla potraty.
1973 – USA zaviedlo potraty vinou zmanipulovaného súdneho prípadu Roe vs. Wade. Maďarsko obmedzilo potraty pre pokles populácie.
1974 – Rakúski sociálni demokrati zaviedli potraty.
1975 – Francúzsko pod vedením stredopravicovej UDR a JAR pod vedením Národnej strany (apartheid) zaviedli potraty. Island a Švédsko ďalej liberalizovali potraty.
1976 – Západné Nemecko pod vedením SDP (socialisti) zaviedlo potraty.
1977 – Izrael pod vedením ľavice a Nový Zéland pod vedením stredopravicovej Ná- rodnej strany zaviedli potraty.
1978 – Talianske ľavicové strany a Nórska strana práce zaviedli potraty. Komunistic- ká Juhoslávia zaviedla potraty.
1981 – Sociálni demokrati v Holandsku oficiálne legalizovali potraty.
1985 – Sociálni demokrati v Španielsku zaviedli potraty zo zdravotných dôvodov a v prípade znásilnenia.
1986 – Sociálni demokrati v Grécku zaviedli potraty.
1989 – V eufórii nesprávne pochopenej slobody liberalizovali potraty Maďarsko a Ru- munsko (deň po smrti Ceausesca).
1990 – Socialisti a liberáli v Belgicku presadili potraty.
1993 – Poľsko zakázalo potraty.
2002 – Švajčiarsko sa v národnom referende vyslovilo za legalizáciu potratov, ktorú navrhli vládnuci socialisti.
2007 – Portugalsko pod vedením socialistov presadilo legalizáciu potratov.