Návod na užívanie tabletky, ktorá zabíja

Štátny ústav pre kontrolu liečiv najnovšie zaregistroval dva prípravky, ktoré môže použiť žena na potrat až do 63. dňa tehotenstva. Návod vyzerá, akoby šlo o „liečbu“ s podmienkou mať lekársky potvrdenú graviditu. Doteraz takýto biznis s tabletkovými interrupciami prebiehal na Slovensku nelegálne. Oslovili sme v tejto súvislosti konzultantov Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS lekárku EVU GREY a morálneho teológa JÁNA VIGLAŠA.
Mária Raučinová 21.03.2013
Návod na užívanie tabletky, ktorá zabíja

Je postoj Cirkvi k potratom a anti­koncepcii verejnosti jasný? Je nejaký rozdiel medzi núdzovou antikoncepciou (tabletkou deň po), ktorá, žiaľ, na našom trhu už existuje, a novoregistrovanými tabletkami (Medabon a Mifegyne)?
Postoj Cirkvi je jasný, no stretávame sa s tým, že ľudia dobre nepoznajú mechanizmus pôsobenia týchto prípravkov. V oboch prípadoch ide o úmyselný útok na ľudský život v jeho ranom štádiu. V prípade tabletky deň po ide o prípravok, ktorý, ak pri-šlo k oplodneniu, zabráni uhniezdeniu ľudského zárodku v maternici. Podáva sa do 72 hodín po pohlavnom styku. Medabon sa na rozdiel od tabletky deň po berie neskôr, keď je už tehotenstvo jasne potvrdené a plod uhniezdený v maternici. Rozdiel je v tom, že pri tabletke deň po žena nevie s istotou, či počala. No úmysel je aj tu jasný – zničenie nového života. V prípade Medabonu však lekár potvrdí tehotenstvo pred podaním a jeho ukončenie (teda zabitie počatého ľudského života) po podaní prípravku. Cirkev stanovila, že za takýto potrat všetci zúčastnení upadajú samotným činom do trestu exkomunikácie za obzvlášť ohavný zločin.

Štatistiky prinášajú pozitívne čísla klesajúceho počtu chirurgických potratov. Potraty tabletkami však unikajú tejto evidencii.
Pri chemickom potrate sa navyše vzbudzuje dojem, akoby šlo o niečo menej závažné než chirurgický potrat. Nie je celkom jednoznačné ani to, či je takýto potrat „šetrnejší“. Aj keby sme nebrali do úvahy morálne hľadisko, ide vždy o drastický a dramatický zásah do fyziologického procesu i do psychiky ženy. Najsmutnejšia je však likvidácia bezbranného ľudského života, ktorý len nedávno začal existovať.

Žiaľ, nie všetci „odborníci“ považujú ľudský zárodok alebo plod za človeka. Pre niektorých sa ním stáva až v rôznych štádiách tehotenstva či dokonca po narodení. Preto si farmaceutické firmy dovolia vyrábať a registrovať prípravky, ktoré ničia ľudské embryo alebo plod. Aj tzv. antikoncepčné tabletky bránia živému zárodku uhniezdiť sa v maternici. Medabon však nemilosrdne ničí malého človiečika až do 9. týždňa jeho vývoja, teda v čase, keď má už srdce, mozog aj tvár.
Navyše sa tu stretávame so zámerným zahmlievaním skutočnosti, aby jej krutosť a nemorálnosť nebola taká očividná. Upravuje sa terminológia, podľa ktorej je dôležité až „te­ho­­­tenstvo“, začínajúce sa vraj až uhniez­dením oplodneného vajíčka – embrya – v maternici. Predtým, teda od počatia, akoby embryo neexistovalo. Ak teda nedošlo k jeho uhniezdeniu (napríklad po požití tabletky deň po), nedošlo vraj ani k potratu. V skutočnosti novému životu nebolo umožnené pokračovať v prirodzenom vývine, čo bezpochyby znamená jeho zničenie. Tak si „nová“ terminológia a „potratová legislatíva“ dovoľujú siahať aj na najzákladnejšie právo človeka – právo na život – v mene práva na súkromie či akéhosi „repro­dukčného práva“.

Oba novoregistrované prípravky obsahujú mifepriston, známu látku RU-486, proti ktorej sa aj v iných krajinách zdvihla silná vlna odporu. Prípravok Medabon okrem toho obsahuje aj ďalšie tablety s prostaglandínovou látkou misoprostol. Aký je mechanizmus pôsobenia oboch zložiek?
Mifepriston blokuje pôsobenie prirodzeného ženského hormónu progesterónu, čím spôsobuje odumretie vyvíjajúceho sa ľudského plodu v maternici. Druhá látka – misoprostol, podaný 36 – 48 hodín po podaní mifepristonu, spôsobuje sťahy maternice, ktoré plod vypudia z tela ženy. Celý proces môže trvať nie­koľko dní, keď žena pri plnom vedomí prežíva potrat svojho dieťaťa. Počas neho pociťuje bolestivé kŕče a krvácanie, ktoré si neraz vyžiadajú liečbu v zdravotníckom zariadení či chirurgický zásah. Medzi ďalšie nežiaduce účinky patria: nevoľnosť, vracanie, hnačky a bolesti hlavy. Vyskytlo sa i niekoľko prípadov úmrtia žien v dôsledku ťažkej infekcie, ba aj samovraždy.

V čom spočíva najväčšie nebezpečenstvo toho, že sa takéto prípravky legalizujú?
Je odôvodnená obava, že zavedením chemického (liekového) potratu sa zvýši celkový počet potratov na Slovensku. Reklamná kampaň na takéto preparáty podsúva ženám a dievčatám názor, že ide o bezpečný či šetrnejší zákrok. Chemický potrat má však podľa niektorých odborných štúdií viac nežiaducich účinkov ako chirurgický. Pri oboch zomiera nenarodené dieťa a pri oboch hrozia ženám závažné telesné a duševné následky. Podľa rozsiahlej fínskej štúdie každá piata žena trpela po chemickom potrate krvácaním alebo nutnosťou podstúpiť chirurgický zákrok na „dokon­če­nie“ chemického potratu.

Aký postoj má zaujať lekárnik pri vydávaní tohto smrtonosného prostriedku?
Nemá na výber, ak nechce mať účasť na priamom zabití bezbranného dieťaťa. Musí odmietnuť vydať prostriedky na likvidáciu života. Veríme, že farmaceuti milujú život a zdravie a chcú stáť na strane života. Nejde o lieky, ide o zabíjajúce prostriedky. Lekárnik predsa nie je výdajný automat, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý pacientom radí, aby si zdravie nepo­škodili.

V susednom Česku či v iných krajinách sa spoločnosť aktivizovala. U nás prebehla registrácia takpovediac „za chrbtom“ verejnosti.
Kresťan má vždy stáť na strane života. A ozvať sa aj v mene detí, ktorým sa siaha na život. Lebo ony nemajú svoj hlas. Ak budeme mlčať, budú raz na nás pred Bohom žalovať. Cirkev opäť dvíha hlas na obranu života. Je však potrebné, aby protestovali aj lekári, lekárnici, zdravotnícki pracovníci a všetci ľudia dobrej vôle podobne, ako to bolo v iných krajinách (v Česku, Taliansku, Španielsku). A aby aj právnici preskúmali, do akej miery je táto sporná regis-trácia v rozpore s platnými zákonmi SR.