Pripravujú sa osnovy pre nový voliteľný predmet

Folkloristika – ľudová výchova sa už druhý rok vyučuje v niekoľkých základných školách Trenčianskeho samosprávneho kraja. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje v súčasnosti učebné osnovy tohto predmetu. Zverejnené by mali byť v máji tohto roka.
Denisa Lukáčová 23.01.2019
Pripravujú sa osnovy pre nový voliteľný predmet

Vyučovací predmet folkloristika – ľudová výchova je podľa ŠPÚ zameraný na komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne. Spája hudobné, tanečné, spevácke či zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti a je voliteľnou súčasťou primárneho vzdelávania na základných školách.

Prihliada na kultúrne, spoločenské, sociálne aj náboženské vzťahy.

Doterajšie skúsenosti
Skúsenosti s vyučovaním folkloristiky – ľudovej výchovy sú doteraz v prvom ročníku primárneho vzdelávania viac než pozitívne.

„Žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu,“ uviedol pre TASR riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Pripravuje sa
ŠPÚ pripraví v spolupráci s autorkou školského vzdelávacieho programu Veronikou Miščíkovou koncepciu, aby sa folkloristika dostala postupne aj do sekundárneho vzdelávania.

„Rátame aj s vytvorením vzdelávacích programov pre učiteľov a s organizovaním školiacich seminárov pre vyučujúcich,“ poznamenal Ľudovít Hajduk.