Biblické verše, ktoré si ľahko zapamätáš

Pamätáš si niektoré verše z Biblie? Ak skutočne veríme v silu Božieho slova, mali by sme sa usilovať o jeho štúdium, pochopenie a zapamätanie. Je to dar, ktorý nám zaručene pomôže rásť vo viere.
Denisa Lukáčová 03.05.2019
Biblické verše, ktoré si ľahko zapamätáš

Slová Svätého písma sú aj zdrojom nádeje v ťažkých časoch. / Ilustračná snímka: wikimedia commons


Myslím si, že v kresťanskom živote je veľmi užitočné pamätať si slová z Písma. Povzbudia a sú zdrojom nádeje v ťažkých časoch, naopak, v časoch radosti nimi môžeme preukázať Bohu vďaku. Je dobré ich recitovať, ak sa nám ťažko modlí. Alebo ich skúsme ponúknuť ako radu, prípadne odpovedať nimi na otázky našich priateľov. Alebo si ich pripomeňme len tak...

 

Z evanjelií

Určite ste vo svojom živote boli neraz ustarostení. Každý z nás bol a niekedy sú starosti aj skutočne opodstatnené. Strach o zajtrajšok nás však občas dokáže úplne paralyzovať vo všetkom, čo robíme. No Boh, ktorý je Otcom, vie predsa najlepšie, čo k životu potrebujeme: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?“ (Mt 6, 26)

Nasledovať Krista je nádherné, no zároveň nie úplne jednoduché. Verš z Matúšovho evanjelia mi pripomína, že cesta kríža je zároveň aj cestou lásky. On nás učí, že pravá láska vedie ku krížu: „Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).

A keďže nepatrím k tým odvážnejším, vždy ma dokonale povzbudí aj verš z Jánovho evanjelia a pripomenie mi pokoj, o ktorom sa mi ani len nesnívalo: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14, 27).

 

Z listov

S veľkou radosťou si beriem príklad najmä z verša z Listu Filipanom: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4), lebo skutočná a intenzívna radosť patrí ku kresťanstvu. A intenzívna radosť pramení aj z lásky, ktorá je taká dokonalá: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 4 – 8).