Boží rytieri podľa sv. Dominika Savia

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pripravil počas leta štyri turnusy miništrantských pobytových táborov. Konali sa v priestoroch kňazského seminára v Nitre a napokon z neho vyšlo vyše sto Božích rytierov.
Matej Kuna 16.09.2023
Boží rytieri podľa sv. Dominika Savia

Snímka: Matej Kuna

Miništrantské tábory mali 140 účastníkov, ktorým sa venovalo 27 bohoslovcov. Začiatkom leta bol turnus pre miništrantov starších ako 15 rokov, potom nasledovali turnusy podľa diecéz: nitriansky, žilinský a banskobystrický.

Ústredná téma táborov bola: Staň sa Božím rytierom podľa vzoru sv. Dominika Savia. Každý deň sme začínali prácou v skupinkách a katechézou na témy, ako si osvojiť vlastnosti Božieho rytiera. Súťažili sme na rôznych stanovištiach a svoje sily sme si zmerali aj na táborovej olympiáde.

Spoznali sme aj krásy mesta Nitra a strávili čas v prírode a na opekačke. Každý večer sme mali zábavné programy: miništrantský milionár, zábavné tance, premietanie filmu na Nitrianskom hrade.

Nitrianski bohoslovci sa počas leta venovali miništrantom z troch diecéz. Každý deň mali svätú omšu a bohatý program.Snímka: Matej Kuna

Svätá omša nemohla chýbať ani jeden deň a pri oltári sme sa striedali – každý deň mala miništrantskú službu iná skupinka. Vďaka večerným modlitbám sme spoznali bližšie život patróna miništrantov sv. Dominika Savia.

Veríme, že aj on sa teší, lebo cez toto leto sa 140 chlapcov stalo novými Božími rytiermi podľa jeho vzoru. Sme vďační za tento čas, za počasie, za skvelých miništrantov, ochotných bohoslovcov a radostné chvíle. Tešíme sa na budúcoročné miništrantské tábory.