Budeme mať akreditačnú agentúru

Na Slovensku vznikne Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.
Ján Lauko 03.07.2018
Budeme mať akreditačnú agentúru

Národná rada SR schválila 19. júna zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okrem iného z neho vyplýva, že na Slovensku vznikne Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Svoju činnosť by mala začať už od septembra.

„Slovenská akreditačná agentúra bude ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu. Mala by mať predpoklady, aby sa stala riadnym členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a bola tak zaradená do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR),“ píše sa v materiály k schválenému zákonu. Doteraz na akreditačný proces dohliadala Akreditačná komisia, ktorá však bola iba poradným orgánom vlády SR. Štatutárnym orgánom novej agentúry bude predseda výkonnej rady.

Schválený zákon tiež rieši reformu systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality. Výsledkom má byť inštitucionálna akreditácia vysokej školy v študijnom odbore a stupni. V prípade nedostatkov vo vnútornom systéme a jeho implementácie by mohla agentúra ukladať rôzne opravné opatrenia. Systém má byť doplnený o akreditáciu študijných programov za účelom možnosti rozšírenia oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch.