Cirkev chce zlepšiť svoj vzťah s mladými

Už o pár dní sa začne Biskupská synoda, ktorá bude hľadať možnosti, ako Cirkev priblížiť mladým ľuďom. Pripomeňme si niektoré jej hlavné výzvy, ktoré vznikli z požiadaviek mladých z celého sveta.
Ján Lauko 25.09.2018
Cirkev chce zlepšiť svoj vzťah s mladými

Mladí mnohokrát nevnímali, že by im Cirkev bola nablízku v rôznych životných skúsenostiach. Pápež František to chce zmeniť. / Snímka: Profimedia.sk

 

Iniciátorom synody bol pápež František, ktorý si uvedomuje, že mladí boli v poslednej dobe mimo hlavného zorného poľa Cirkvi. Aby sa v Ríme nehovorilo iba čisto klerikálnym jazykom, v marci sa uskutočnilo predsynodálne stretnutie, na ktorom priamo mladí povedali, čo od Cirkvi očakávajú. Ešte detailnejší obraz biskupi získali z celosvetového dotazníka. Výzvy mladých sa následne zhrnuli v dokumente Instrumentum laboris, ktorý sa stal podkladom pre synodu. Čo sa teda bude na biskupskom zhromaždení riešiť?

 

Počúvanie mladých

Cirkev si uvedomuje, že musí lepšie komunikovať s generáciou dnešných tínedžerov a dospievajúcich. „Pre zaujímavosť si nájdite, v koľkých článkoch a na koľkých konferenciách sa hovorí o dnešnej mládeži. Poviem jediné: mládež podľa toho neexistuje! Existujú mladí ľudia, ich príbehy, tváre, pohľady, ilúzie. Je ľahké hovoriť o mládeži v abstraktoch a percentách. Čo však hovorí srdce mladých? Aby sme sa to dozvedeli, musíme s nimi hovoriť, počúvať ich,“ povedal pápež František pri stretnutí s delegátmi predsynodálneho stretnutia.

V dokumente Instrumentum laboris sa píše, že počúvanie vyžaduje, aby bola súčasnej mládeži venovaná pozornosť s ohľadom na odlišnosť podmienok, v ktorých žije. Vyžaduje pokoru, blízkosť a empatiu, aby bolo možné sa mladým priblížiť a pochopiť, aké sú ich radosti a nádeje, ich smútky a úzkosti.

 

Pochopenie dneška

Mladí na predsynodálnom zhromaždení i v online dotazníku upozornili vo vzťahu k Cirkvi na početné problémy spojené s komunikáciou a dôveryhodnosťou. Aj viaceré biskupské konferencie pripustili, že často majú ťažkosti s tým, ako mladým odkomunikovať evanjelium tak, aby ich skutočne oslovilo. Cirkev musí na tomto zapracovať, pretože mladí mnohokrát nevnímali, že by im bola nablízku v rôznych životných skúsenostiach a prostrediach – v škole, na pracovisku, v politickom angažmáne, digitálnej sfére či v hudbe.

Ako uviedol osobitný tajomník synody Giacomo Costa, pre Cirkev je bližší vzťah k mladým dôležitý nie preto, aby si ako inštitúcia zaistila svoju budúcnosť, ale aby lepšie pochopila, ako v tejto dobe odovzdávať evanjeliové posolstvo, ktoré je dôvodom jej existencie.

 

Rozlišovanie povolania

Mladí vyžadujú od dospelých v spoločenstve Cirkvi usmernenie pri dôležitých životných rozhodnutiach. Jedným z cieľov synody je preto vytvorenie podmienok na citlivé a odborné vedenie mladých ľudí pri rozlišovaní povolaní. Cirkev sa chce mladých pýtať, čo potrebujú v živote. „Povedzte to, bude prospešné, keď si to vypočujeme. Práve to potrebujeme – vnímať vašu životnú cestu,“ vyzval mladých Svätý Otec.

Pastorácia pri voľbe povolaní sa však podľa Instrumentum laboris nesmie obmedzovať výlučne na zasvätený život, ale mala by napríklad zvážiť aj stále rastúci počet ľudí bez partnera, takzvaných single.

 

Sprevádzanie

Cirkev sa musí podľa pápeža Františka na základe výzvy mladých odvážiť tiež k novým cestám sprevádzania a blízkosti. „Jeden mladý človek označil v dotazníku za najdôležitejšie pri cirkevných mládežníckych stretnutiach prítomnosť rehoľníkov, ktorí ho vypočujú, pochopia, poradia mu. V tom spočíva blízkosť zasvätených mužov a žien – počúvajú, spoznávajú a dajú radu tomu, kto o ňu žiada,“ vysvetlil Svätý Otec.

 

Pozvanie k svätosti

Na záver dokumentu Instrumentum laboris je vyzdvihnutá svätosť ako jediné povolanie prepájajúce celé ľudstvo, pretože z tohto cieľa ľudskej existencie nie je nikto vyradený. „Aj mladosť rovnako ako každý iný vek je obdobím príhodným k svätosti. Máme celý zástup mladých svätcov,“ poznamenal tajomník synody Giacomo Costa.