Dobrodružná expedícia

Gymnazisti z Lipian absolvovali začiatkom júna dobrodružnú medzinárodnú expedíciu.

Pavol Kall 30.06.2022
Dobrodružná expedícia

Účastníci expedície pri chate Vinná. Snímka: Jozef Sobota

Expedíciou vyvrcholil program Cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Rozvojový program ponúka mládeži príležitosť rozvinúť schopnosti, naplniť potenciál a uspieť v živote.

„Bronzová úroveň, ktorú sme so žiakmi a kolegami pedagógmi absolvovali, trvala dva dni a jednu noc, ale aktivity v ostatných oblastiach trvali tri alebo až šesť mesiacov. Naši študenti sa vybrali na cvičnú expedíciu do pohoria Čergov,“ vysvetlil pedagóg gymnázia Jozef Sobota, koordinátor DofE, expedičný vedúci a vedúci skupiny. 

Zápočtová trasa viedla z Tichého Potoka cez Vinnú do Levoče. „Študenti videli pereje rieky Torysa, zaniknutú obec Blažov, sedlo nazývané Václavák a chatu Vinnú. Druhý deň rozhľadňu na Javorine aj ,vertuľu‘ – pamätník spadnutého lietadla, a napokon historické mesto Levoča,“ vymenoval Jozef Sobota.

Dobrodružná expedícia v  sebe nezahŕňala iba obdivovanie prírodných či kultúrnych krás, ale aj ekologické správanie v praxi. „Večer si museli študenti navariť z vlastných zdrojov. Nesmeli používať dopravu a vymoženosti techniky. Taktiež si nemohli nič dokupovať.“

Hovorí sa, že nikdy nie je zlé počasie, iba zle oblečený turista. Ako teda bolo počas expedície DofE? „Búrka bola večer a v noci, ale to sme boli na chate. Blesky zaúradovali aj v Levoči, ale to sme už čakali na autobus do Lipian,“ dodal Jozef Sobota s úľavou.

Jozef Sobota vyzdvihol aj spoluprácu s kolegyňami Silviou Hozovou a Ľubicou Tomkovou. „Poďakovanie patrí aj riaditeľke školy Eve Lazoríkovej, zástupkyni Soni Šuhajovej a tiež rodičom, ktorí s aktivitami v rámci projektu súhlasili.“

Gymnazisti rozhodli, že sa do programu DofE zapoja aj o rok, chceli by podniknúť aktivity v striebornej úrovni.