Festival vedy a techniky sa blíži

Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska organizuje už 21. ročník Festivalu vedy a techniky.
Ján Lauko 25.09.2018
Festival vedy a techniky sa blíži

 

Na začiatok je opäť pripravených 8 krajských kôl, ktoré sa budú konať v mestách Košice, kde bude aj krajské kolo pre Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Partizánske, Nitra a Bratislava, kde bude aj krajské kolo pre Trnavu. Žiaci môžu svoje bádateľské projekty prihlasovať individuálne alebo v maximálne dvojčlenných tímoch. Povinnosťou je okrem kontaktných údajov k projektu doložiť aj abstrakt projektu.

O čom môžu byť projekty? Ich témy by mali spadať pod jednu z 11 vedných disciplín – biológiu, chémiu, elektrinu a mechaniku, energiu a transport, environmentálne vedy, fyziku a astronómiu, geovedy, informatiku a počítačové inžinierstvo, matematiku, medicínu a zdravotníctvo alebo spoločenské vedy. Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 10. októbra do 12.00.

Niektorí žiaci svoje súťažné práce zaslali ešte pred prázdninami. Prvým registrovaným projektom v tomto ročníku súťaže je projekt v kategórii Environmentálne vedy. Autor, žiak 9. ročníka ZŠ sa v projekte zaoberá témou odlesňovania. V krajine pozoroval odlesňovanie a eróziu pôdy na svahu na sídlisku. Pokusom, ktorý imitoval prírodné prostredie, demonštroval význam koreňového systému pre zdravý vzhľad krajiny.

Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 9. novembra v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, ako sú napríklad I-SWEEP či Intel ISEF.