František mladým: Vstaňte a vydajte svedectvo

Prinášame vám úryvky z posolstva Svätého Otca Františka na 36. svetový deň mládeže, ktorý slávime 21. novembra na Nedeľu Krista Kráľa. Jeho hlavnou témou je myšlienka: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26, 16), ktorou pápež František na príklade apoštola Pavla mladých povzbudzuje, aby pozdvihli seba i celý svet.
kbs .sk 17.11.2021
František mladým: Vstaňte a vydajte svedectvo

Pápež vyzýva mladých šíriť Kristovo posolstvo medzi ich rovesníkmi. Ilustračná snímka: profimedia.sk

„Verš, z ktorého vychádza téma Svetového dňa mládeže 2021, je úryvkom zo svedectva, ktoré vydáva Pavol pred kráľom Agrippom po svojom uväznení. Pavol, ktorý bol kedysi nepriateľom a prenasledovateľom kresťanov, je teraz súdený práve pre svoju vieru v Krista.

Vyznáva, že v minulosti prenasledoval kresťanov, až kým ho jedného dňa – cestou do Damasku, kde šiel niektorých zatknúť – nezahalilo spolu s jeho spoločníkmi svetlo jasnejšie než žiara slnka.

No len on počul Ježišov hlas, ktorý k nemu hovoril a zavolal ho po mene: ,Šavol, Šavol!‘ Keď Pán volá Šavla po mene, dáva mu tým najavo, že ho osobne pozná. Je to akoby mu povedal: ,Viem, kto si, viem, čo máš za lubom, no napriek tomu sa obraciam práve na teba.‘“

Ježiš nás miluje takých, akí sme

„Po svojom osvietení na ceste do Damasku Šavol preferuje, aby ho volali Pavol, čo znamená ,malý‘. Nejde mu o nickname alebo akési umelecké meno. Stretnutie s Kristom mu umožnilo, že sa tak skutočne cítil, lebo zborilo múr, ktorý mu bránil pravdivo sa poznať.

V súčasnosti sú naše dni spestrené mnohými ,príbehmi‘ – zvlášť na sociálnych sieťach – často umne vytvorenými pomocou scén, kamier a rôznych pozadí.

Ľudia čoraz viac vyhľadávajú ,svetlá rámp‘, umne nastavené tak, aby svojim priateľom a followerom ukázali taký sebaobraz, ktorý neodráža skutočnú pravdu.

Kristus, poludňajšie slnko, prichádza, aby nás osvietil a navrátil nám našu pravú tvár; aby nás oslobodil od každej masky. Jasne nám ukazuje, kto sme, pretože nás miluje takých, akí sme.“

Zmeniť perspektívu

„Pavlovo obrátenie nie je obrátením sa vzad, ale otvorením sa úplne novej perspektíve. Skutočne, Pavol pokračuje na ceste do Damasku, no už nie je viac tým, kým bol prv, je iný. Aj my sa môžeme obrátiť a obnoviť a v bežnom živote robiť naďalej to, čo sme zvykli robiť, ale s obráteným srdcom a s odlišnou motiváciou.

V tomto prípade Ježiš výslovne žiada Pavla, aby išiel do Damasku, kde aj predtým smeroval. Pavol poslúchne, no cieľ a účel jeho cesty sa radikálne zmenili. Od tej chvíle vidí skutočnosť novými očami. Predtým to boli oči prenasledovateľa kata, odteraz to budú oči učeníka svedka.“

Nepremárniť silu a vášeň mladých

„Pavlov postoj pred jeho stretnutím so zmŕtvychvstalým Ježišom nám nie je až taký cudzí. Koľko sily a koľko vášne žije aj vo vašich srdciach, drahí mladí! No ak je okolo vás a vo vás tma, zabráni vám vidieť správne, riskujete, že sa stratíte v nezmyselných zápasoch, dokonca, že sa stanete násilníkmi.

A, žiaľ, prvými obeťami budete vy sami a tí, ktorí sú vám najbližší. Existuje aj nebezpečenstvo bojovať za ciele, ktoré pôvodne obraňovali správne hodnoty, no dovedené do extrému sa stávajú deštruktívnymi ideológiami.

Koľko mladých ľudí sa dnes – hoci inšpirovaných vlastnými politickými či náboženskými presvedčeniami – stáva nástrojom násilia a ničenia v životoch mnohých!

Niektorí, ktorí sú doma v digitálnom svete, nachádzajú vo virtuálnom prostredí a na sociálnych sieťach nové bojové pole, pričom bezohľadne používajú zbrane fake news na šírenie jedu a ničenie svojich protivníkov.

Keď Pán vtrhol Pavlovi do života, nezničil jeho osobnosť, nevymazal jeho zápal a jeho vášeň, ale využil tieto jeho dary, aby z neho urobil veľkého evanjelizátora až po samý kraj zeme.“

Pápež vám dôveruje

„Dnes sa Kristova výzva adresovaná Pavlovi obracia na každého mladého muža a každú mladú ženu spomedzi vás: Vstaň! Nemôžeš ostať na zemi a ,ľutovať sa‘, je tu poslanie, ktoré na teba čaká! Aj ty môžeš byť svedkom diela, ktoré Ježiš začal konať v tvojom živote.

Preto ti v Kristovom mene hovorím:

– Vstaň a vydaj svedectvo o svojej skúsenosti slepca, ktorý sa stretol so svetlom, uvidel Božie dobro a krásu v sebe samom, v druhých a v spoločenstve Cirkvi, ktoré prekonáva každú osamelosť.

– Vstaň a vydaj svedectvo o láske a rešpekte, ktoré je možné zaviesť do ľudských vzťahov, rodinného života, do dialógu medzi rodičmi a deťmi, medzi mladými a starými.

– Vstaň a podporuj sociálnu spravodlivosť, pravdu a integritu, obraňuj ľudské práva, prenasledovaných, chudobných a zraniteľných, tých, čo nemajú hlas v spoločnosti, imigrantov.

– Vstaň a vydaj svedectvo o novom pohľade, ktorý ti umožňuje vidieť stvorenie očami plnými údivu a spoznať zem ako náš spoločný domov, ktorý ti dá odvahu brániť integrálnu ekológiu.

– Vstaň a vydaj svedectvo o tom, že padnutý život možno znovu vybudovať, že duchovne mŕtvi môžu byť vzkriesení, že zotročení môžu byť opäť slobodní, že srdcia sužované smútkom môžu objaviť nádej.

– Vstaň a vydaj radostné svedectvo, že Kristus žije! Šír jeho posolstvo lásky a spásy medzi svojimi rovesníkmi, v škole, na univerzite, v práci, v digitálnom svete, kdekoľvek.

Pán, Cirkev i pápež vám dôverujú a ustanovujú vás svedkami pred mnohými ďalšími mladými ľuďmi, ktorých stretnete na dnešnej ,ceste do Damasku‘.

Nezabudnite: Keď niekto osobne zakúsil Božiu zachraňujúcu lásku, nepotrebuje veľa času na prípravu, aby mohol ísť a hlásať; nemôže predsa čakať na prednášky a dlhé vysvetľovania. Každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi.“

Buďte skutoční pútnici, nielen turisti viery

„Znovu pozývam všetkých vás, mladí ľudia z celého sveta, aby ste sa zúčastnili na duchovnej púti, ktorá nás povedie k sláveniu Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone. Najbližšie stretnutie bude vo vašich miestnych cirkvách, kde sa na sviatok Krista Kráľa bude sláviť Svetový deň mládeže 2021 na lokálnej úrovni.

Dúfam, že všetci budeme môcť prežívať tieto etapy našej cesty ako skutoční pútnici a nielen ako ,turisti viery‘. Otvorme sa Božím prekvapeniam, lebo on chce, aby nám na našej ceste svietilo jeho svetlo.

Otvorme sa a  počúvajme jeho hlas aj prostredníctvom hlasov našich bratov a našich sestier. Takto pomôžeme jedni druhým spoločne vstať a stať sa v tomto ťažkom historickom momente prorokmi nových čias, plných nádeje!“