Influencerka na stredoveký spôsob sa vzdala svetskej slávy

Na sociálnych sieťach dnes „letia“ tisíce príbehov mladých ľudí, ktorí svojimi aktivitami, názormi či gestami ovplyvňujú mienku miliárd fanúšikov na celom svete. Ide o takzvaných influencerov. Aj v stredoveku žilo mnoho mladých, ktorí svojím životom dokázali ovplyvňovať masy. A to nemali k dispozícii moderné technológie, ktoré by ich diela dostali v priebehu sekundy do celého sveta. Ich skutky boli natoľko silné, že zvesť o nich sa šírila do mnohých kútov vtedy známeho sveta aj bez potreby vyspelých komunikačných zariadení.
Ján Lauko 16.11.2021
Influencerka na stredoveký spôsob sa vzdala svetskej slávy

Socha svätej Alžbety na košickej katedrále Snímka: Erika Litváková

Za jednu z takýchto mladých stredovekých influencerov môžeme považovať svätú Alžbetu Uhorskú.

Ako dcéra kráľa Ondreja II. vyrastala vo vysokej spoločnosti – najskôr na kráľovskom (mimochodom v Bratislave) a potom na grófskom dvore svojho budúceho manžela Ľudovíta IV. v Durínsku, s ktorým ju zasnúbili, keď mala ešte iba jeden rok. Alžbeta tak bola dobre zabezpečená, mala jasnú budúcnosť.

S manželom, ktorého si zobrala ako štrnásťročná, si rozumeli a dali život trom deťom. No stále mladá Alžbeta nevidela naplnenie svojho poslania v živote v prepychu za múrmi grófstva vo Wartburgu. Naopak, hľadala ho vonku, medzi chudobnými a chorými.

Ovplyvnená ideálmi svätého Františka z Assisi rozdávala z grófskeho majetku veľké sumy na almužny, zakladala nemocnice a útulky pre siroty. Dokonca v období hladu otvorila zámocké sýpky, aby pomohla núdznym.

Napriek tomu, že to grófstvo stálo nemalé prostriedky, Ľudovít svojej žene, ktorú veľmi miloval, neprekážal v tejto dobročinnosti. Iným z dvora sa to však nepáčilo, a preto po Ľudovítovej smrti Alžbetu vyhnali z grófskeho dvora.

Jej zástancovia vybojovali pre mladú ženu aspoň istý majetok, no ona i ten využila na vybudovanie nemocnice v nemeckom Marburgu, kam prišla za svojím spovedníkom. V nemocnici dvakrát denne navštevovala chorých a ošetrovala tých, ktorí boli najodpudivejší.

Alžbeta žila v jednoduchosti, oddanosti Cirkvi a Bohu. Vo vzťahu k sebe ju napĺňali skutky kajúcnosti, ako bol pôst, odmietanie honosných šiat či celonočné adorovanie. Vo vzťahu k druhým zasa skutky milosrdenstva v podobe služby chorým, pomoci núdznym alebo vykonávania podradných prác.

Zomrela 17. novembra 1231 vo veku 24 rokov v nemocnici, ktorú založila. A prečo ju považovať za influencerku? Askézou a dobročinnosťou sa stala známou ešte počas života, dokonca o nej vedel aj pápež Gregor IX.

Ten ju už štyri roky po smrti vyhlásil za svätú, čo je jeden z najrýchlejších kanonizačných procesov v dejinách Cirkvi. Dokazuje to, aký veľký vplyv napriek svojej striedmosti a jednoduchosti mala mladá žena, ktorá sa vzdala svetskej slávy.

Inšpirovala mnohých svojich súčasníkov, no jej odkaz neostal živý iba niekde v hlbokom stredoveku, ale je aktuálny dodnes, keď sa jej ideálmi inšpirujú viaceré rehole a dobročinné organizácie.