Inšpiratívne príbehy o povolaní

Diecéza Lansing v Spojených štátoch amerických vytvorila inšpiratívny youtubový kanál. Ponúka náboženské vzdelávanie, rozhovory, príbehy, ktoré sú inšpiráciou, ale aj povzbudením po izolácii spôsobenej pandémiou.

Miroslava Gromanová 11.11.2022
Inšpiratívne príbehy o povolaní

Diecéza Lansing pripravila seriál podnetných príbehov pre mladých katolíkov o ceste k povolaniu. Ilustračná Snímka: www.istockphoto.com

Diecéza sa rozhodla po pandémii natáčať videá, ktoré môžu pomôcť znovu sa sociálne adaptovať. Mnohým to po pandemickej izolácii padlo vhod. Kanál je plný svedectiev a náboženských vzdelávacích seriálov od biskupa Earla Boyea a taktiež rozhovorov a príbehov od rehoľníkov a laikov.

Jednou zo série seriálu je Moja cesta povolania. Táto séria zatiaľ ponúka dva príbehy. Jedným z nich je príbeh otca Dana Westermanna. V ňom rozpovedá svoju cestu ku kňazstvu, ktorá ani zďaleka nebola jednoduchá. Preto sa rozhodol povedať svoj príbeh verejne, aby v ňom našli inšpiráciu mladí muži, ktorí sa cítia povolaní ku kňazstvu.

Jeho túžba po tomto povolaní vzplanula na strednej škole. Vnútorný hlas sa mu snažil naznačiť, že stať sa kňazom je pre neho najlepšia životná voľba. Spočiatku to nechcel prijať, stránil sa. „Hovorím si: ‚Príliš sa mi páčia dievčatá, chcem mať ženu a deti, neznášam verejné vystupovanie, nie som dosť svätý,‘ všetky tieto výhovorky,“ hovorí vo videu.

No neskôr to pochopil a prijal: „Dobre, Pane. Ak je to to, čo chceš, tak dobre.“ Teraz je šťastný a stále žasne nad tým, aká veľká je Pánova dobrota. Vo svojom povolaní našiel pokoj.

Príbeh rehoľnej sestry

Druhá časť seriálu patrí sestre Márii Regine. Aj ona vo svojom povolaní nachádza radosť, spokojnosť a aj po rokoch hovorí o svojom povolaní uchvátene. „Skladáme tri sľuby, ktoré skladajú všetci rehoľníci – chudobu, čistotu a poslušnosť –, a je požehnaním, že môžeme zložiť štvrtý sľub: chrániť a zvyšovať posvätnosť ľudského života. Máme sestry, ktoré slúžia v krízovom centre, kde tehotné ženy zavolajú našim sestrám, prídu, stretnú sa a podelia sa o svoje srdcia,“ rozpráva vo videu.

Povolanie je pre ňu spôsob, ako patriť Bohu, byť s ním. „Dnes môžem byť povolaná urobiť čokoľvek a viem, že v tom stretnem Ježiša.“

Diváci kanála tam nájdu, samozrejme, množstvo rôznych príbehov a rozhovorov, ktoré im môžu pomôcť v ich situácii, ktorú práve prežívajú. Naďalej v tom chce diecéza pokračovať a dosahovať pozitívny vplyv na veriacich.

Zdroj: aleteia.org