Košice majú nové centrum pre mládež

V obci Dvorianky za účasti približne 400 ľudí sa 29. septembra konala posviacka Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa.
TS KE 29.09.2018
Košice majú nové centrum pre mládež

Nové centrum posvätil vladyka Milan Chautur. / Snímka: Peter Hric

Program sa začal slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha Milan Chautur CSsR.

V homílii poukázal na dôležitosť prítomnosti Boha v životoch mladých ľudí, pretože práve oni sú tí, ktorí dokážu pretvárať budúcnosť.

Na záver liturgie vladyka Milan odovzdal dekrét o zriadení prvého eparchiálneho centra pre mládež a zároveň dekrét o menovaní otca Lukáša Vojčíka, správcu farnosti Dvorianky, za riaditeľa tohto centra.

V rámci sprievodného programu občianske združenie Byzantinos zverejnilo video, v ktorom v spolupráci s Radou pre mládež Košickej eparchie predstavuje centrum, jeho význam v živote eparchie a dôležitosť pre pastoráciu mladých.

Video si je možné pozrieť na internetových a facebookových stránkach Rady pre mládež a Byzantinosu.