Mladí Briti našli počas pandémie cestu k viere

Prieskum z konca minulého roka ukazuje, že nové možnosti získavania informácií viedli počas pandémie vo Veľkej Británii k zvýšenému záujmu o vieru medzi mladými.

Ján Lauko 15.01.2021
Mladí Briti našli počas pandémie cestu k viere

V uplynulom roku pribudlo vo Veľkej Británii v rámci generácie 16 až 24 rokov tých, ktorí veria v Boha. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Pandémia koronavírusu je pre mnohých skúškou viery. Niektorí sa v nej oslabili, iní sa, naopak, prehĺbili. Vo Veľkej Británii sa v tomto smere objavil prekvapujúci trend. Duchovné obrodenie totiž badať u generácie, od ktorej sa to zrejme očakávalo najmenej.

Britská prieskumná spoločnosť YouGov spravila na konci novembra prieskum o tom, ako nábožensky založení sú obyvatelia Spojeného kráľovstva. Z takzvanej generácie Z, do ktorej patria súčasní mladí od 16 do 24 rokov, sa 23 percent vyjadrilo, že verí v Boha.

Nie je to veľké číslo, no denník Times pripomenul, že v januári 2020 sa podobne vyjadrilo iba 21 percent mladých. Viera v Boha bola tak v tejto vekovej kategórii v uplynulom roku na vzostupe.

Svoju rolu zohral internet

Toto prekvapujúce zistenie o generácii Z mohlo byť podľa odborníkov spôsobené skutočnosťou, že mladí ľudia majú vďaka internetu ľahší prístup k informáciám o viere. Takisto prostredníctvom online priestoru jednoduchšie hľadajú rovnako zmýšľajúcich rovesníkov, čo mohlo zohrať rolu počas pandémie, keď sa zintenzívnila komunikácia prostredníctvom internetu.

Religionisti, ako napríklad profesorka Linda Woodheadová z Lancaster University, tvrdia, že dôvodom tohto trendu je i to, že mladí vďaka online prostrediu nepociťujú zo strany svojich rovesníkov takú stigmu, keď hovoria o svojich náboženských pohľadoch.

Sociológ Landon Schnabel z Cornell University poznamenal, že k deklarovaniu viery v Boha medzi tínedžermi mohlo prispieť to, že žijú v domácnosti s rodinou, ktorá ich vedie k náboženskému životu. Podľa Lindy Woodheadovej by preto bolo zo sociologického hľadiska vhodné zistiť, či v otvorenosti pri duchovných otázkach zohráva medzi mladými dôležitejší faktor internet alebo to, ako im vieru odovzdajú rodičia.

Tínedžeri zastavili negatívny trend

Výsledky prieskumu však vo všeobecnosti nie sú z pohľadu náboženstva veľmi priaznivé. Vieru v Boha deklarovalo iba 27 percent všetkých opýtaných, 16 percent sa vyjadrilo, že neverí v Boha, ale pripúšťa existenciu inej vyššej duchovnej sily. Až 41 percent sa vyjadrilo, že neverí v Boha ani v inú vyššiu duchovnú moc.

Najviac nábožensky založení boli podľa prieskumu ľudia nad 60 rokov, z ktorých 36 percent uviedlo vieru v Boha. S nižším vekom klesal pomer veriacich. V skupine od 40 do 59 rokov bol podiel tých, čo veria v Boha, 26 percent; v generácii medzi 25 a 39 rokov to bolo iba 19 percent. Klesajúci trend sa zastavil až pri generácii 16 až 24 rokov, v ktorej vieru deklarovalo spomínaných 23 percent mladých.