Mladí vítajú flexibilný pracovný čas

Miléniáli majú na trhu práce špecifické podmienky, zamestnávatelia sa im prispôsobovať ešte len začínajú.
31.07.2018
Mladí vítajú flexibilný pracovný čas

Generácia Y tvorí na trhu práce stále dôležitejšiu skupinu zamestnancov. Miléniáli, ako ich inak nazývame, prinášajú v porovnaní s predošlými generáciami nové prístupy k práci, ale zároveň aj nové požiadavky. Ukazuje sa, že títo zamestnanci vyžadujú v prvom rade voľnosť.  

Zamestnanci s rokom narodenia 1980 až 1995 budú onedlho tvoriť najpodstatnejšiu časť pracovnej sily na trhu práce. Aj z tohto dôvodu je pre firmy dôležité zisťovať, aké požiadavky majú ľudia tejto vekovej skupiny. Výsledky z Paylab Data Research ukazujú, že požiadavky týchto zamestnancov sa na Slovensku s ponukou zamestnávateľov zatiaľ nezhodujú.

 

Kráľovnou všetkých benefitov je flexibilita

Súčasná generácia mladých ľudí oceňuje, ak má možnosť spolurozhodovať o tom, ako si naplánovať prácu tak, aby popri nej stíhala aj súkromné aktivity. Flexibilný pracovný čas vnímajú ako prejavenú dôveru zamestnávateľa.

Ďalšími žiadanými benefitmi miléniálov sú dovolenka navyše či práca z domu. Všetky benefity, ktoré skončili v TOP 3 tak súvisia s väčšou voľnosťou zamestnancov.

 

Firmy ponúkajú niečo iné

Želania slovenských miléniálov sa s ponukami firiem často nezhodujú. Vyplýva to z údajov zo mzdového portálu Platy.sk. Zamestnanci generácie Y dostávajú od svojich zamestnávateľov väčšinou benefity ako sú firemné akcie, káva alebo iné nápoje zadarmo, mobil či notebook na súkromné účely. Častejšie sa však objavuje už aj požadovaný flexibilný pracovný čas.

Hoci prispôsobovanie prichádza pomaly, treba dodať, že práve ponuka benefitov, o ktorú miléniáli prejavujú záujem, postupne rastie.

 

Prijali by finančné príspevky na vzdelávanie

Príspevky zamestnávateľa by mali ísť podľa tejto skupiny zamestnancov jednoznačne do vzdelávania. Finančnú pomoc na výučbu jazykov si praje až 46 percent, hneď druhé je odborné vzdelávanie, na ktoré by si želalo príspevok od svojej firmy 33 percent zamestnancov generácie Y. Ďalšou veľmi oceňovanou kapitolou sú relaxačné aktivity, ako napríklad masáže a wellness, ktoré preferuje 33 percent respondentov.

 

Chýba im najmä férové odmeňovanie

Z prieskumu vyplynulo, že miléniálom na pracoviskách najviac chýba férové odmeňovanie a možnosť osobného a profesionálneho rastu. Firmy, ktoré chcú byť atraktívnym zamestnávateľom pre túto cieľovú skupinu, by mali svoj odmeňovací systém v prvom rade stransparentniť a jasne komunikovať. V plate a v prístupe ku kariérnemu rastu by nemali figurovať žiadne diskriminačné praktiky.

Veľké problémy miléniáli vidia vo firmách na Slovensku aj v zbytočnom strese na pracovisku, striktnému pracovnému času, malému priestoru na vzdelávanie či obmedzenému prístupu k zdravému stravovaniu.           

Nikola Richterová