Na cestu im svieti Maják

Mladí ľudia túžia niekam patriť, mať niekde svoje miesto. My sme sa boli pozrieť v banskobystrickom Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Doline.
Lenka Piatrov Horáková 03.11.2022
Na cestu im svieti Maják

Diecézne centrum mládeže Maják v Banskej Bystrici vytvorilo jednu veľkú rodinu, na ktorej čele stojí Ježiš. Snímka: archív DCM

Keď sa povie Špania Dolina, nejeden Slovák možno začne rozmýšľať, kde také miesto máme. Poviem vám to celkom presne: nachádza sa približne 15 minút od mesta Banská Bystrica.

Po hlavnej ceste sa dostanete do malej dedinky Uľanka a z nej odbočku do Španej Doliny určite neminiete. Približne 14-kilometrová trasa po asfaltovej ceste uprostred krásnej prírody vás dovedie rovno do cieľa.

MAJÁK KRISTOVHO SVETLA

Niet sa čo čudovať, že práve v tomto nádhernom, lesmi obklopenom kraji našlo svoje útočisko Diecézne centrum mládeže Maják. Ponúka ľuďom ticho, pokoj, priestor na meditáciu a pri slabom internetovom signáli určite aj viac času pre Boha, blížnych a v neposlednom rade aj pre seba.

Juraj Karcol (38), súčasný duchovný správca centra, pôsobí medzi mladými už jedenásty rok. Usmievavý rodák z Topoľčian vtipne poznamenáva, že pôvodne tam mal byť len na krátky čas, no ponechali si ho trošku dlhšie.

A prečo práve Maják? „Máme na mysli Krista ako svetlo sveta,“ vysvetľuje otec Juraj, „on žiari mladým ľuďom na cestu, aby nestroskotali. Ukazuje im správny smer, ako ísť v živote ďalej.“

CHARIZMA CENTRA

Ústrednou myšlienkou diecézneho centra je prijatie. „Tímaci“ – kňaz spolu s dobrovoľníkmi tvoria jeden tím – sa usilujú o to, aby každý, kto ho navštívi, pocítil prijatie a lásku.

„Mladí ľudia môžu kedykoľvek prísť a zažívať s nami spoločenstvo. Zameriavame sa na vzťahy: na nadobúdanie nových vzťahov a priateľstiev,“ prezrádza Juraj Karcol, „to je charizma tohto miesta, na ktorej je celé centrum postavené.“

Mladým v prvom rade ponúkajú možnosť urobiť si animátorskú školu. Tá dáva účastníkom formáciu a zároveň ich učí, ako potom prijaté odovzdávať ďalej vo farnostiach, kde budú raz pracovať ako animátori. Okrem toho často organizujú duchovné obnovy pre študentov stredných škôl.

„Prichádzajú k nám mladí z Banskej Bystrice, ale aj z iných miest. Niekedy nás navštívia tiež zo základnej školy – ôsmaci alebo deviataci, pretože centrum je zamerané najmä na mladých od 14 rokov,“ dodáva.

Za najväčšiu akciu považuje duchovný správca centra Kvetný víkend. Týždeň pred Veľkou nocou sa mladí stretnú s biskupom. Akcia je postavená na katechézach, workshopoch, nechýbajú sväté omše či adorácie. Pre pandémiu sa však posledné dva roky podujatie uskutočnilo v obmedzenom režime.

O to viac sa teraz tešia a veria, že sa vrátia k pôvodnej verzii. „Aktuálne pracujeme na novom názve,“ smeje sa duchovný správca Juraj, „Kvetná nedeľa je po novom Palmová nedeľa, tak náš tradičný ‚kveťák‘ zrejme bude asi ‚palmák‘. Uvidíme.“

HĽADANIE HODNÔT

Juraj Karcol sa pohybuje medzi mladými. Ako ich vníma? Aká je podľa neho dnešná mládež? „Myslím si, že mladí ľudia každej doby sú predovšetkým hľadajúci. Hľadajú základné hodnoty, hľadajú seba,“ konštatuje na adresu dnešnej mládeže.

Tínedžeri dnes podľa neho hlavne spoznávajú samých seba a riešia rôzne vzťahy či školu. Sú aj plní ambícií, snov, túžob, veľa by chceli v živote dokázať a zažiť.

„Keď sa po pandémii všetko otvorilo, začali cestovať, spoznávať nové krajiny. Hľadajú si brigády, aby niečo zarobili. Vidím v nich veľký potenciál. Tiež vnímam, že čo si pustia do srdca, to nimi hýbe. Mladí podľa mňa nie sú zlí. Potrebujú hlavne pochopenie a vzor.“

Veľa sa dnes v pastoračných centrách a vo farnostiach investuje do mladých ľudí, napriek tomu v kostoloch prevládajú tí skôr narodení. Podľa neho sa totiž mladí v kostole nudia.

A veľa závisí aj od výchovy, ktorej sa im dostalo doma. Mnohí nemajú v rodičoch vzor. „Myslím si, že im chýba skúsenosť viery s Kristom,“ konštatuje. „Ak je svätá omša pre nich niečím vzdialeným, ak nerozumejú tomu, čo sa na nej odohráva, tak tam nevydržia. Nevidia hlbší zmysel v tom, aby na ňu chodili.“

Ďalším problémom je, že často nemajú spoločenstvo, ktoré by ich na duchovné akcie pritiahlo.

ŤAŽKOSTI AJ HUMOR

Otec Juraj s úsmevom ďalej poznamenáva, že práca s mladými je často náročná. No napriek mnohým ťažkostiam priznáva, že sú preňho povzbudením v tom, ako sa snažia žiť.

„Niekedy si predstavím, akým som bol ja v ich veku,“ usmieva sa kňaz, „oni chcú žiť s Bohom, chcú žiť vzťahy, chcú rozumieť tomu, čo je v nich a okolo nich.“

Keďže žije medzi mladými, nie sú mu ich problémy také vzdialené. Pre úplnosť dodáva, že ho obohacujú aj v tom, ako sa vedia obetovať či zapojiť do služby. Zážitkov za tie roky má na tony. Mladí mu údajne vyviedli kadečo. S úsmevom na tvári spomína na udalosť spred niekoľkých rokov.

Zobudil sa vtedy do narodeninového rána a videl, že jeho auto nadobudlo cez noc nový šat. Obviazali mu ho stuhou, všeličím polepili a naspodok namontovali plechovky. Keď doň sadol a chcel niekam ísť, nemohol sa pohnúť.

„Moje auto vyzeralo ako vianočný darček,“ smeje sa aj po toľkých rokoch. „Jednoducho majú zmysel pre humor. Niečo vám vyvedú, ale myslia to, samozrejme, dobre.“

V komunite žijú ako jedna rodina a všetky problémy prežívajú a riešia spoločne. Veľmi oceňuje chvíle, keď sa mladí podelia o to, čo zažívajú vo svojom vnútri. Spolu sa o tom rozprávajú a hľadajú riešenia. Také chvíle sú pre neho na nezaplatenie.

ADVENTNÉ OČAKÁVANIE

Adventná duchovná obnova je v Diecéznom centre mládeže Maják neodmysliteľnou súčasťou prípravy na slávenie Vianoc. Advent je pre všetkých časom očakávania a prežívajú ho s radosťou, spoločne.

„Vianoce v Španej Doline majú svoje čaro, pretože hoci v Banskej Bystrici nie je ani zrnko snehu, tu vždy nasneží,“ prezrádza Juraj Karcol. Okolitá príroda poskytuje priestor na stíšenie a zameranie na Krista a jeho Matku Máriu.

Tento čas teda prežívajú nielen ako spoločenstvo medzi sebou, ale aj s Ježišom a Máriou, ktorí sú stredobodom Vianoc. „Centrum je aj v Advente otvorené. Mladí sem môžu prísť aj v tomto čase a spolu s nami sa tešiť na toho, kto prichádza – na Ježiša v jasličkách.“

Juraja Karcola si mladí veľmi obľúbili a on si obľúbil ich. Stal sa pastierom spoločenstva, kde rozdáva lásku a prijatie svojim ovečkám. Snímka: archív DCM

DOBROVOĽNÍCTVO STÁLE IN

Maják by nebol tým, čím je, keby nemal šikovných dobrovoľníkov. Sú to mladí ľudia so zmyslom pre obetu, ochotní vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ponúknuť svoj čas, svoje sily, schopnosti a vlastnosti pre službu tým, ktorí do centra denne prichádzajú.

„Ak sa chce niekto stať dobrovoľníkom, mal by sa v prvom rade rozhodnúť pre takúto službu,“ vysvetľuje duchovný správca Juraj. „A tiež by mal byť otvorený pre nové veci a hlavne mať otvorené srdce. To stačí. O ostatné sa už Boh postará.“

Dobrovoľníkmi sa väčšinou stávajú mladí po maturite, ktorí rozmýšľajú, čo ďalej so svojím životom. Niekedy sú to aj vysokoškoláci, ktorí na nejaký čas prerušia štúdium. Prídu na rok, niekedy na dva. Veľa dávajú, ale zároveň aj dostávajú.

Formuje sa ich vzťah s Bohom, získavajú nových priateľov a sú súčasťou jedinečného tímu, na ktorého čele stojí Kristus. A to sa predsa oplatí, nie?

„Pozývame všetkých, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi. Ale aj tých, ktorí hľadajú Boha a túžia po spoločenstve, aby prišli medzi nás a prežili s nami pár dní,“ dodáva Juraj Karcol na záver.

Verí, že ich centrum bude vždy plné mladých, ktorí budú túžiť po pravde, po pokoji a po hodnotách, na ktoré je dnešný svet veľakrát skúpy.